การอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สพฐ. (ภาคใต้)

ได้รับเกียรติจาก สพฐ. และ สสวท. อีกครั้งในการเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 และคณิตศาสตร์ ตามแนวทางโปรแกรมเสริม พสวท. สำหรับครูผู้สอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครับ

ในรอบนี้จัดขึ้นที่ภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ให้กับเราในการอบรมครู ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

อบรม IoT SmartFarm

การอบรมการนำ IoT ไปประยุกต์ใช้ใน Smart Farm จัดโดยมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นการอบรมที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้าอบรมฟรีครับ จัดการอบรมในระหว่างวันที่ 17-19 เม.ย. 2562 ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สิ่งที่ได้เรียนรู้ การเขียนรู้เกี่ยวกับระบบ IoT และบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น Wemos ครับ การเชื่อมต่อ Wemos กับ Blynk เพื่อควบคุมระบบและแสดงผลค่าต่างๆ ที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์มาที่โทรศัพท์มือถือ การพัฒนาระบบ Smart…

อบรมพัฒนาระบบ e-learning : LearnSquare

การอบรมพัฒนาระบบ e-Learning ด้วย LearnSquare โดยสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 27 มกราคม 2559

ไฟล์สำหรับการอบรม AppInventor

คุณครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์สำหรับการอบรม AppInventor โดยคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดด้านล่างนี้ครับ   ลิงค์อื่นๆ เว็บไซต์ในการสร้างแอพลิเคชัน – http://appinventor.mit.edu/ สอนการสร้างแอพลิเคชันอย่างง่าย – http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/tutorials? ดาวน์โหลด Emulator – Emulator โปรแกรมรันไฟล์ .apk บนเครื่องคอมพิวเตอร์ – BlueStacks หมายเหตุ : การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ตในการจัดการเรียนการสอน (สพม.4)

วิทยากรอบรม Social Media ครูคณิตศาสตร์ จ.สระบุรี

 สำหรับการได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรการอบรมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูคณิตศาสตร์ จังหวัดสระบุรี ครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งที่ได้เชิญชวนและแนะนำให้ครูคณิตศาสตร์หันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ฟรีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนครับ และที่สำคัญผลจากการอบรมครั้งนี้จากการประเมินโดยสายตาดูแล้ว พบว่าคุณครูหลายท่านทำได้ดีมากเลยทีเดียว และแน่นอนถ้าได้นำกลับไปทำต่อก็คงจะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนของตนเองหรือว่านักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ผลจากการอบรมเราก็ได้เว็บไซต์คุณครูคณิตศาสตร์ จังหวัดสระบุรี ดังนี้ครับ

แบบฟอร์มกรอกข้อมูล social media ครูคณิตศาสตร์ จ.สระบุรี

ตรวจสอบรายชื่อผู้กรอกข้อมูลแล้ว คลิกที่นี่ครับ

[8-10 ส.ค. 55] วิทยากรอบรม social media ให้กับคณะครูโรงเรียนในฝัน

เป็นงานประจำทุกปีของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ครับ ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จะทำการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาส่งเสริมทักษะของนักเรียน ทั้งในด้านการประกอบอาชีพ และการสร้างผลิตภัณฑ์ ซึ่งในปีนี้ผมก็ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใจดี (ป้าตุ้ย) ให้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในการแนะนำเครื่องมือ social media ให้คุณครูได้รู้จักและนำไปใช้ โดยในปีนี้ผมได้ผนวกทฤษฎีเศรษฐกิจสร้างสรรค์เข้าไปด้วย เพื่อให้คุณครูได้ใช้ social media ที่ได้รับการพัฒนาไปในวันนี้นำไปบูรณาการกับการพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการออกแบบและประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆ ของนักเรียนครับ โดยเนื้อหาการอบรมหลักๆ เป็นเรื่องของการพัฒนาบล็อกด้วย WordPress ครับ และก็เสริมเครื่องมือพวก Google…

แบบฟอร์มกรอกข้อมูล Social Media โรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา 2555

อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณครู

ไปอยู่ค่ายธรรมะเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามา 3 วันครับ ตั้งแต่วันที่ 26-28 เมษายน ที่ผ่านมา โดยโครงการนี้เป็นโครงการของครุสภาร่วมกับวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้จัดทำขึ้น โดยมีครูเข้าร่วมโครงการประมาณ 150 คนครับ วัตถุประสงค์ของโครงการก็คือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนด้านศีล สมาธิ ปัญญา และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับความมีคุณธรรม เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนานักเรียน การเข้าอบรมครั้งนี้นอกจากจะได้ฝึกปฏิบัติกรรมฐานแล้ว ก็ยังมีเนื้อหาความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้มาบรรยายในเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่อง ได้แก่ ศาสนากับวิถีชีวิตครู ความคิดรากฐานแห่งการสอน…

การประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10

ได้มีโอกาสเข้าร่วมการนำเสนอผลงานให้กับสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) ครับ โดยเป็นการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media ในงานการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 ในวันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ. 2554 ที่โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรีครับ มาร่วมงานนี้ได้อย่างไร? การที่ผมได้เข้ามาร่วมงานนี้ ก็สืบเนื่องมาจากเป็นผมเป็นผลผลิตของ สทร. ที่ได้อบรมการนำ Social Media มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนครับ…