Tagged: สื่อการสอนออนไลน์

0

สร้างเว็บไซต์ด้วยตนเองด้วย WordPress : จดโดเมนเพื่อมีเว็บไซต์ของเราเอง

คลิปนี้แนะนำการจดโดเมนเพื่อสร้างเว็บไซต์ในชื่อที่ตัวเองต้องการครับ ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์ กดติดตามช่องครูโจ๊กด้วยนะครับ https://www.youtube.com/c/NattaponBuaurai?sub_confirmation=1 

0

การสร้างลิงค์จาก Google Classroom ให้เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาบน Google Site หรือสื่ออื่น ๆ

คลิปนี้แนะนำการสร้างลิงค์จาก Google Classroom ให้เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาบน Google Site หรือสื่ออื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน Google Site ที่สร้างบทเรียนออนไลน์ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

0

การสร้างลิงค์จาก Google Site ให้สามารถเชื่อมโยงไปยัง Google Classroom

คลิปนี้แนะนำการสร้างลิงค์จาก Google Site ให้สามารถเชื่อมโยงไปยัง Google Classroom โดยการสร้างเป็นหน้าต่างใหม่ครับ แล้วนำห้องเรียนทั้งหมดใน Google Classroom มาทำเป็นลิงค์เชื่อมโยงไปจาก Google Site 

0

Google Classroom มุมมองนักเรียน การส่งงาน ครูตรวจงาน และการใช้ Meet เพื่อสอนออนไลน์

คลืปนี้แนะนำการใช้งาน Google Classroom ในมุมมองของน้กเรียน การส่งงานของนักเรียน มุมมองของครูในการตรวจสอบการส่งงานของนักเรียน และการเปิดใช้ Google Meet ในการสอนออนไลน์ 

0

เริ่มต้นสร้าง Google Classroom

เริ่มต้นสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom ในคลิปนี้ 5 นาทีแรก ได้เล่าถึงความแตกต่างของ Google Site กับ Google Classroom ในการนำไปใช้สอนออนไลน์และพัฒนาเป็นผลงานวิชาการครับ จากนั้นก็เริ่มต้นสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom กันเลย 

0

สร้าง Online E-book ด้วย AnyFlip

หากเรามีเอกสารประเภท Document หรือ Word เยอะ ๆ เช่น เอกสารประกอบการสอน ใบความรู้ ใบกิจกรรม ต่าง ๆ สามารถนำมาแปลงเป็น PDF แล้วสร้างเป็น Online E-book เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถนำมาเป็นผลงานทางวิชาการได้ด้วยครับ   สร้าง E-Book ได้ที่นี่เลย https://anyflip.com ตัวอย่างครับ htt...

0

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ตอนที่ 3 การใช้เครื่องมือออกแบบหน้าเว็บ

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ตอนที่ 3 การใช้เครื่องมือออกแบบหน้าเว็บ แนะนำการออกแบบหน้าเว็บด้วยเครื่องมือต่างๆ บน Google Site ครับ   

0

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ตอนที่ 2 เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์และตั้งค่าเบื้องต้น

คลิปนี้เราจะเริ่มจากการเข้าระบบ Google และเริ่มสร้างเว็บไซต์ครับ จนกระทั่งถึงวิธีการเผยแพร่เว็บไซต์ 

0

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ตอนที่ 1 แนะนำตัวอย่างเว็บไซต์ที่สร้างจาก Google Site

คลิปนี้จะเป็นการแนะนำตัวอย่างเว็บไซต์ที่สร้างจาก Google Site ซึ่งเป็นเว็บไซต์จริงที่ผมนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนครับ สามารถดูตัวอย่างได้จากลิงค์นี้ครับ https://sites.google.com/skr.ac.th/computingscience https://sites.google.com/skr.ac.th/microcontroller https://sites.google.com/skr.ac.th/comolym...