Tagged: ค่ายลูกเสือ

1

ค่ายลูกเสือ ม.1 ปีการศึกษา 2560

ผ่านพ้นไปแล้วและก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีกับกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งนี้เป็นปีที่ 2 ของผมที่ต้องรับผิดชอบเป็นหัวหน้าลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จะต้องจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ การวางแผน การเตรียมอุปกรณ์ ประชุม รวมทั้งประสานงาน ทุกๆอย่างเป็นความกดดัน...

ค่ายลูกเสือ ม.1 ปี 2553 0

ค่ายลูกเสือ ม.1 ปี 2553

อีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญของครูก็คือการเป็นผู้กำักับลูกเสือ และนำลูกเสือของโรงเรียนเข้าค่ายเพื่อฝึกอบรมและทบทวนความรู้ทางลูกเสือที่ เรียนมาทั้งหมด สำหรับการเข้าค่ายครั้งนี้เป็นการเข้าค่ายของลูกเสือชั้น ม.1 ครับ โดยเราไปเข้าค่ายกันที่ค่ายหัตถวุฒิ จังหวัดสระบุรี ออกเดินทางกันในวันที่ 4 ต.ค. ที่ผ่านมา แล...

ATC 3/2552 ณ ค่ายหัตถวุฒิ สระบุรี 5

ATC 3/2552 ณ ค่ายหัตถวุฒิ สระบุรี

ใน ที่สุดก็ได้กลับมาถึงโรงเรียนและบ้านอย่างปลอดภัย หลังจากที่ได้ไปอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (ATC) มาเป็นเวลา 7 วัน 6 คืน แรกๆ ก็รู้สึกกังวลและกลัวเล็กน้อย เพราะมีหลายคนบอกว่าไปอบรมลูกเสือทั้งเหนื่อย ทั้งร้อน และก็อดนอน แต่พอไปอบรมเข้าจริงๆ ก็ต้องขอบอกเลยว่า “จริง” ครับ ...