TOI19 ร่วมให้กำลังใจกับนักเรียนจาก สกร.

ร่วมให้กำลังใจตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 22 – 25 พ.ค. 2566 ครับ

ในที่นี้มีนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ที่ผมดูแลอยู่จำนวน 2 คนด้วยกันที่ผ่านเข้าร่วมการแข่งขัน ผลเป็นอย่างไร เดี๋ยวเรามาอัพเดทกันต่อครับ

แต่ตอนนี้ ขอให้ทุกคนทำให้เต็มที่ก็พอครับ เป็นกำลังใจให้สู้ๆ

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 ม.เชียงใหม่

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ได้จัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยในปีนี้เป็นครั้งที่ 18 (TOI18) โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพครับ

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ สอวน.คอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าค่าย 1

วันนี้ (20/8/62) ศูนย์เทคโน…

โจทย์โอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14

TOI14-d1-NBK48 TOI14-d1-Pla…

โจทย์โอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 13

http://www.nattapon.com/wp-…

โจทย์โอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 12

http://www.nattapon.com/wp-…

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15

ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ได้มี…

การอบรมครูศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์

การอบรมครูผู้สอน ศูนย์โอลิม…

นักเรียนที่ผ่านการเข้าค่าย สอวน.คอมพิวเตอร์ ค่าย 1 และมีสิทธิ์เข้าค่าย 2

ผลงานที่ภาคภูมิใจอย่างนึงคื…

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13

เป็นโอกาสที่ดีครั้งหนึ่งและ…