การประกวดออกแบบเกม…ออกแบบสังคม

วันที่ 8 ก.ย. 2562 นำนักเรี…

ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย KruKid Contest 2019

หลังจากทุ่มเทกับงานนี้มาหลา…

ค่าย Youth Greenovative Award 2019 (YGA2019)

ปีนี้เป็นปีแรกที่ส่งนักเรีย…

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8

ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่พาเด็…

การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา หัวข้อ “รู้รักษ์ดินและน้ำตามรอยพ่อ”

ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้พานักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานในเวทีนี้ครับ และเป็นเวทีที่นักเรียนค้นหาด้วยตนเอง และพัฒนางานจะได้เข้าถึงรอบระดับประเทศ ในโครงการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา หัวข้อ “รู้รักษ์ดินและน้ำตามรอยพ่อ” ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ครับ

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15

ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ได้มี…

นักเรียนที่ผ่านการเข้าค่าย สอวน.คอมพิวเตอร์ ค่าย 1 และมีสิทธิ์เข้าค่าย 2

ผลงานที่ภาคภูมิใจอย่างนึงคื…

ผลการแข่งขันทักษะวิชาคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ปทุมธานี กลุ่มที่ 1

ผลการแข่งขันทักษะวิชาคอมพิว…

ผอ. มอบรางวัลนักเรียนที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Robofest Junior 2018

ผู้อำนวยการวรพันธ์ แก้วอุดม…

นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ Thailand Bigbang 2018

นักเรียนขอมา…ครูก็จัด…