Thailand Robofest Junior 2016

นำนักเรียนจำนวน 8 คน (4 ทีม) ไปร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 และแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Robofest Junior 2016 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559 รางวัลที่ได้ ได้แก่ รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Robo Thai Fight, รองชนะเลิศอันดับ…