วารสารโรงเรียน-ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วารสารโรงเรียนปีการศึกษา 2561 ในส่วนของงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับ ตลอดปีที่ผ่านมามีกิจกรรมที่สมาชิกในทีมทุกคนร่วมกันทำมากมายและประสบความสำเร็จในทุกๆ งาน ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนครับ คงต้องขอขอบคุณสมาชิก ICT ทุกคนมากๆ และขอเก็บวารสารนี้ไว้ในบล็อคตัวเองสักหน่อยครับว่าปีนี้เราได้ร่วมกันทำกิจกรรมอะไรบ้าง

ค่ายเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.2

ได้รับโอกาสให้จัดค่ายเทคโนโลยี สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ของระดับชั้น ม.2 เป็นปีที่ 2 ครับ ปีนี้วางแผนไว้ว่าจะจัดค่ายเทคโนโลยีโดยแบ่งเป็น 4 หลักสูตรให้นักเรียนทั้ง 4 ห้องได้เลือกเรียนตามความสนใจ ได้แก่ 1) หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เลโก้ 2) หลักสูตรการพัฒนาระบบอัตโนมัติ IoT ด้วย Microbit 3) หลักสูตรการวาดการ์ตูนสั้นประเภท Comic Strip 4) หลักสูตรการสร้างภาพยนตร์สั้น ค่ายนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่…

ค่ายลูกเสือ ม.1 ปีการศึกษา 2560

ผ่านพ้นไปแล้วและก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีกับกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งนี้เป็นปีที่ 2 ของผมที่ต้องรับผิดชอบเป็นหัวหน้าลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จะต้องจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ การวางแผน การเตรียมอุปกรณ์ ประชุม รวมทั้งประสานงาน ทุกๆอย่างเป็นความกดดันพอสมควรเพราะต้องการให้ค่ายนี้เป็นค่ายลูกเสือจริงๆ มีกิจกรรมในรูปแบบของลูกเสืออย่างแท้จริง ซึ่งนอกจะได้จะรับความร่วมมือจากผู้กำกับ ม.1 ทุกท่านแล้ว ก็ยังมีกำลังสำคัญที่ทำให้ค่ายนี้ประสบความสำเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก็คือพี่เลี้ยงทั้ง 48 คน ที่มาจากทั้ง ม.4 ม.5 และ ม.6 ครับ…

แปรอักษรหมายเลข 9 ถวายความอาลัย

ร่วมกิจกรรมแปรอักษรถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 25 พ.ย. 2559

วันมหาธีรราชเจ้า 2559

กิจกรรมถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมพลังแห่งความภักดี

กิจกรรมพลังแห่งความภักดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วันที่ 22 พ.ย. 2559

พิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช สกร.

วันที่ 23 ต.ค. เป็นวันที่สำคัญของชาวไทยและชาวสวนกุหลาบเป็นอย่างยิ่งครับ เพราะเป็นวันปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ซึ่งพัฒนาประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าในหลายๆ ด้าน รวมทั้งด้านการศึกษาด้วย ในวันนี้จึงเป็นวันที่เราชาวสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีและพวงมาลาต่อพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราชครับ

พา ม.4 ทัศนศึกษา Dream World

วันนี้พานักเรียน ม.4 ไปทัศนศึกษาที่ dream world ครับ อาจจะดูว่าเหมือนพาไปเที่ยว แต่จริงๆ แล้วนักเรียนต้องทำงานบูรณาการส่งครับ โดยปีนี้มี concept คือ STEM of Dream World

พาชมห้องสมุดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้ดำเนินการปรับปรุงชั้น 2 อาคารสิรินธร 2 เป็นห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาในวันนี้ครับ ซึ่งก็คือวันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ทำให้วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นวันเปิดใช้งานห้องสมุดใหม่ของชาวสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต…

ปฐมนิเทศนักเรียนสวนกุหลาบฯ รังสิต ทำอะไรกันบ้าง?

วันที่ 1-4 พ.ค. 2559 เป็นวันที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 โดยมีชื่อโครงการว่าโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สำหรับนักเรียนใหม่ ม.4 จะมีกิจกรรมในวันที่ 1-2 พ.ค. 2559 และนักเรียนใหม่ ม.1 จะมีกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 2-4 พ.ค. 2559 ครับ วันแรก (นักเรียนใหม่…