วิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน ตอน ATM ระบุเงินจนกว่าจะถูกต้อง (Loop)

คลิปนี้เรามาเขียนโปร

Read more

สร้างโจทย์ไพทอนและตรวจอัตโนมัติด้วย Elabsheet (เขียนชุดคำสั่งทั้งหมด) มีลิงค์ให้นำไปปรับแก้ด้านล่าง

คลิปนี้เรามาสร้างโจท

Read more