python วันละข้อ || จำนวนเต็มประเภทใด

เรามาทบทวนการเขียนโปรแกรมแบบทางเลือก ให้โปรแกรมตัดสินใจตามรูปแบบที่กำหนดกันอีกครั้งนะครับ โดยครั้งนี้จะเป็นโจทย์แบบเติมคำตอบ ซึ่งเป็นโปรแกรมตรวจสอบเลขจำนวนเต็มที่รับเข้าสู่โปรแกรมว่าเป็นจำนวนเต็มประเภทใด (จำนวนเต็มบวก, จำนวนเต็มลบ, ศูนย์)

python วันละข้อ || โปรแกรมตัดเกรด (ตรวจสอบข้อผิดพลาด)

การทำงานใด ๆ มักจะมีขอบเขตการดำเนินการจำกัด และเพื่อให้ระบบการทำงานนั้น ๆ ทำงานได้ถูกต้อง ก็ควรจะมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนนำไปประมวลผลว่าอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องหรือไม่

โปรแกรมตัดเกรดก็เช่นกันครับ สมมติว่าวิชาคอมพิวเตอร์ มีการเก็บคะแนนเป็น 3 ส่วน คือ คะแนนเก็บ 50 คะแนน คะแนนกลางภาค 20 คะแนน และคะแนนปลายภาค 30 คะแนน

python วันละข้อ || ตัดเกรด(แบบง่าย) เรียนรู้การตัดสินใจด้วย if-else

หลังจากที่เขียนโปรแกรมคำนวณอย่างง่าย หรือการเขียนโปรแกรมแบบลำดับมาสักพักนึงแล้ว เรามาลองเขียนโปรแกรมที่มีการตัดสินใจบ้างครับ เพราะการทำงานของคอมพิวเตอร์นอกจากจะทำงานแบบลำดับแล้ว บางครั้งก็ต้องมีการตัดสินใจด้วย

อาจจะมองดูรอบ ๆ ตัวเราก็ได้ ทุก ๆ อุปกรณ์หรือการทำงานในแต่ละขั้นตอนในชีวิตประจำวัน มักจะมีการตัดสินใจอยู่เสมอ และถ้าเราจะสั่งให้คอมพิวเตอร์ตัดสินใจบ้างล่ะ จะทำอย่างไร เช่น ถ้าเริ่มมืดให้ไฟเปิดอัตโนมัติ แบบนี้เป็นต้น หรือเมื่อนำมือไปใกล้ ๆ ให้อุปกรณ์นั้นทำการวัดอุณหภูมิ 

python วันละข้อ || ภาษีพัฒนาชาติ

วันนี้เรามาเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนเพื่อแก้ปัญหากันต่อนะครับ การแก้ปัญหานี้เป็นแบบลำดับ เหมือนครั้งที่ผ่านมา หรือถ้าจำคำสั่งไม่ได้ ก็สามารถไปดูตัวอย่างโค้ดแบบเติมคำตอบในโพสก่อนหน้านี้ได้ครับ

โจทย์ในวันนี้ก็คือ พนังงานบริษัทแห่งหนึ่งมีรายได้ที่เป็นเงินเดือน m บาท นอกจากนี้หากมีการทำโอทีก็จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มชั่วโมงละ 150 บาท โดยเมื่อถึงวันสิ้นเดือนพนักงานจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 8%

python วันละข้อ || แบ่งมรดก

ปัญหาการแบ่งมรดกมักจะมีมาทุกยุคทุกสมัยครับ และวันนี้ปัญหาเหล่านี้ก็มาถึงโจทย์โปรแกรมแล้ว เราลองมาดูซิว่าจะแก้ปัญหาการแบ่งมรดกให้บ้านนี้อย่างไรดีครับ

python วันละข้อ || ค่าเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

วันนี้มาฝึกเรียนโปรแกรมภาษาไพทอนด้วยตนเองกันนะครับ ด้วยโจทย์เรื่อง “ค่าเรียนพิเศษคณิตศาสตร์” 
โจทย์นี้เป็นการฝึกวิเคราะห์ Input -> Process -> Output เบื้องต้น ให้รู้จักการนำเข้าข้อมูล การประมวลผลอย่างง่าย และการแสดงผลครับ

python วันละข้อ || อัตราการเต้นของหัวใจ

โจทย์ไพทอนวันนี้ เรามาประยุกต์เรื่องอัตราการเต้นของหัวใจกับการเขียนโปรแกรมกันครับ ด้วยโจทย์อัตราการเต้นของหัวใจ โดยโจทย์มีอยู่ว่า…
ในการออกกำลังกายเพื่อลดไขมันควรจะมีอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในช่วง Zone2 คือ 60% – 70% ของ mhr (Maximum Heart rate) โดยหา mhr จะมีค่าเท่ากับ 220 – อายุปัจจุบัน

python วันละข้อ || ค่าจ้างตัดหญ้า

โจทย์ python วันนี้เป็นโจทย์ง่าย ๆ เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างการทำงานแบบลำดับ การรับค่า การประมวลผล และแสดงผล ด้วยโจทย์คำนวณค่าจ้างตัดหญ้าครับ ลองมาทำกันได้เลย

Google Slide: python loop (for and while)

การทำงานของคอมพิวเตอร์อีกรูปแบบนึง ก็คือการทำงานซ้ำครับ ซึ่งเราจะเห็นได้จากอุปกรณ์หรือระบบรอบ ๆ ตัวเรา มักจะมีการทำงานซ้ำ ๆ อยู่เสมอ เช่น ลิฟต์เมื่อทำงานก็ต้องมีการตรวจสอบน้ำหนักรวมเวลาคนเข้าลิฟต์ตลอดเวลาว่าเกินกำหนดหรือไม่ เครื่องวัดอุณหภูมิต้องทำการตรวจสอบตลอดเวลาว่ามีวัตถุอยู่ในระยะที่จะทำการวัดอุณหมิหรือไม่ ดังนั้น การทำงานแบบทำซ้ำหรือวนซ้ำจึงเกิดขึ้นได้เสมอรอบ ๆ ตัวเราครับ

การตัดสินใจ – โปรแกรมแบบทางเลือก (if-else)

ระบบคอมพิวเตอร์มีการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนที่เรียกว่า sequential ซึ่งบางครั้งโปรแกรมอาจจะต้องตัดสินใจเลือกดำเนินการทางใดทางหนึ่ง การตัดสินใจนี้ทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถและถูกทำไปใช้ในการทำงานที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับเราในชีวิตประจำวันครับ โดยการพัฒนาเป็นระบบต่าง ๆ เช่น ระบบกดเจลอัตโนมัติ ระบบประตูอัตโนมัติ เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ เป็นต้น