เตรียมความพร้อมในการสร้าง Application บน SmartPhone

ในส่วนนี้จะเป็นการเตรียมควา…

ไฟล์สำหรับการอบรม AppInventor

คุณครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์สำ…

[MIT] Easy Calculator

Application: Calculator หรื…

[MIT] Application : Animals Sound

สำหรับใบความรู้นี้ จะเป็นกา…

[MIT] Application: Paint Pot 2

Application: PaintPot 2  เป…

[MIT] Application: Paint Pot

Application: PaintPot เป็นแ…

[MIT] Application: Talk To Me

ใบความรู้นี้จะแนะนำการสร้าง…

[MIT] ส่วนประกอบของโปรแกรม MIT App Inventor

ในเรื่องนี้นักเรียนจะได้เรี…

[MIT] เริ่มต้นสร้างแอพลิเคชันด้วย MIT App Inventor

ในส่วนนี้เป็นการแนะนำนักเรี…

[MIT] เริ่มต้นเกี่ยวกับ MIT App Inventor 2

ในเรื่องนี้นักเรียนจะได้เรี…