น้องอันนาเล่นเกมบันไดงู

คลิปนี้พ่อโจ๊กและน้องอันนาเ…

Arduino & Microcontroller การพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Tinkercad ตอนที่ 11 Ultrasonic

คลิปนี้แสดงตัวอย่างการใช้งา…