เหตุผลที่นักคอมพิวเตอร์ต้องรู้คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์สำคัญสำหรับนักคอมพิวเตอร์หรือ programmer มากแค่ไหน? สำหรับผมนั้น ผมคิดว่าสำคัญมากครับ เพราะคณิตศาสตร์จะช่วยให้กระบวนการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์รวดเร็วและมี คุณภาพมากยิ่งกว่าการไม่รู้คณิตศาสตร์ ผมจะขอยกตัวอย่างง่ายๆ สำหรับการแก้ปัญหาสมการ Ax2 + Bx + C = 0 ดังตัวอย่างด้านล่างนี้ สำหรับคนที่ไม่...