Tagged: slideshare

การนำเอกสารจาก Slideshare ไปแสดงไว้บน Blog (WordPress) 0

การนำเอกสารจาก Slideshare ไปแสดงไว้บน Blog (WordPress)

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่มี blog แล้วต้องการนำไฟล์จาก slideshare ไปแสดงไว้บนบล็อก สามารถทำได้ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้เลยครับ 1. Login เข้าเว็บไซต์ www.slideshare.net คลิกที่ชื่อของตนเอง แล้วเลือกเมนู My Uploads ดังรูป 2. จะปรากฏรายการเอกสารที่ได้อัพโหลดไปทั้งหมด ให้คลิกเลือกเอกสารที่ต้องการ 3. ...

การฝากเอกสารหรือไฟล์บน Slideshare 0

การฝากเอกสารหรือไฟล์บน Slideshare

การอัพโหลดไฟล์หรือฝากไฟล์ไว้บน Slideshare มีวิธีการง่ายๆ ดังนี้ครับ 1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.slideshare.net และทำการ login หรือเข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อและรหัสผ่านที่เคยสมัครไปครับ

มาฝากเอกสารบน slideshare กันดีกว่า 1

มาฝากเอกสารบน slideshare กันดีกว่า

Slideshare.net เป็นหนึ่งเว็บในกลุ่ม Social Networking ที่รองรับการทำคลังเอกสารส่วนตัว และคลังเอกสารสาธารณะได้เป็นอย่างดี ท่านที่มีเอกสาร word, presentation และต้องการเผยแพร่ออกสู่อินเทอร์เน็ตเพื่อบริการความรู้ออนไลน์ สามารถใช้ Slideshare เป็นสื่อกลางได้ เอกสารที่เผยแพร่นี้จะถูกแปลงเป็น Flash Present...