Tagged: elabsheet

0

สร้างโจทย์ไพทอนและตรวจอัตโนมัติด้วย Elabsheet (เขียนชุดคำสั่งทั้งหมด) มีลิงค์ให้นำไปปรับแก้ด้านล่าง

คลิปนี้เรามาสร้างโจทย์ไพทอนและให้ระบบตรวจผลการเขียนชุดคำสั่งของนักเรียนเองด้วย Elabsheet กันครับ โดยคลิปนี้จะนำเสนอแบบการเติมคำสั่งในช่องว่างครับ ลองดูนะครับ รับรองว่าการตรวจโค้ดหรือโปรแกรมนักเรียนจะง่ายและรวดเร็วขึ้นอย่างมาก ลิงค์สำหรับพัฒนาชุดคำสั่งของตนเอง https://elabsheet.org/elab/taskpads/show...

0

สร้างโจทย์ไพทอนและตรวจอัตโนมัติด้วย Elabsheet (แบบเติมคำในช่องว่าง) มีลิงค์ให้นำไปปรับแก้ด้านล่าง

คลิปนี้เรามาสร้างโจทย์ไพทอนและให้ระบบตรวจผลการเขียนชุดคำสั่งของนักเรียนเองด้วย Elabsheet กันครับ โดยคลิปนี้จะนำเสนอแบบการเติมคำสั่งในช่องว่างครับ ลองดูนะครับ รับรองว่าการตรวจโค้ดหรือโปรแกรมนักเรียนจะง่ายและรวดเร็วขึ้นอย่างมาก ลิงค์สำหรับพัฒนาชุดคำสั่งของตนเอง https://elabsheet.org/elab/taskpads/show...

0

การใช้ Elabsheet.org ในการสร้างโจทย์โปรแกรมภาษาไพทอนและตรวจให้อัตโนมัติ

เอกสารแนะนำการใช้ Elabsheet.org ในการสร้างโจทย์โปรแกรมภาษาไพทอนและตรวจให้อัตโนมัติ ฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อให้คุณครูที่ต้องการความสะดวกในการสอนภาษาโปรแกรมและมีระบบตรวจให้อัตโนมัติ โดยที่คุณครูไม่ต้องโหลดโปรแกรมนักเรียนมารันทุกครั้งครับ ระบบ elabsheet.org นี้เป็นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต...