Suankularb Olympiad of Informations 2017: SKOI

SKOI เป็นการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่จัดโดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ซึ่งปีนี้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เราได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่่งขันเป็นครั้งแรกด้วยครับ