Tagged: ธรรมะ

ทางทำความดี – บุญกิริยาวัตถุ 10 2

ทางทำความดี – บุญกิริยาวัตถุ 10

หลายๆ คน รวมทั้งตัวผมด้วย พอนึกอยากจะทำบุญก็ไปวัด ไปทำบุญ ใส่บาตร ถวายสังฆทาน ปล่อยนก ปล่อยปลา คิดว่านี่คือการทำบุญ ซึ่งมันก็ถูกครับ แต่หลังจากที่ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมมา ก็ทำให้ได้รับความรู้ว่า การทำบุญมันยังมีวิธีอื่นอีกมากมาย ไม่จำไปต้องไปที่วัดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเสียเงินเสียทองก็ได้ ซึ่งหลักธรรมเ...

ธรรมะ : ความจริงของชีวิต 1

ธรรมะ : ความจริงของชีวิต

หลังจากที่เข้ารับการอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของครุสภามา 3 วัน ก็ทำให้คนอย่างผมรู้ซึ้งในรสพระธรรมขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง จากการที่คิดว่าการสร้างบุญกุศลสามารถทำได้จากการให้ การบริจาค การเข้าวัดทำบุญ ก็ได้ความรู้ว่าการทำบุญยังมีวิธีอื่นอีกมากมายที่ไม่ใช่วิธีการข้าง...

อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณครู 0

อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณครู

ไปอยู่ค่ายธรรมะเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามา 3 วันครับ ตั้งแต่วันที่ 26-28 เมษายน ที่ผ่านมา โดยโครงการนี้เป็นโครงการของครุสภาร่วมกับวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้จัดทำขึ้น โดยมีครูเข้าร่วมโครงการประมาณ 150 คนครับ วัตถุประสงค์ของโครงการก็คือพัฒนาผู้ป...