Nattapon's Blog Blog

0

วารสารโรงเรียน-ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วารสารโรงเรียนปีการศึกษา 2561 ในส่วนของงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับ ตลอดปีที่ผ่านมามีกิจกรรมที่สมาชิกในทีมทุกคนร่วมกันทำมากมายและประสบความสำเร็จในทุกๆ งาน ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนครับ คงต้องขอขอบคุณสมาชิก ICT ทุกคนมากๆ และขอเก็บวารสารนี้ไว้ในบล็อคตัวเองสักหน่อยครับว่าป...

0

การอบรมครูแกนนำวิทยาการคำนวณ (Data Science)

การอบรมครูผู้นำวิวทยาการคำนวณที่สอนในสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน พ.ศ.​2562 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพฯ ครับ หนังสือเชิญเข้าอบรม Download the PDF file .

0

การอบรมครูวิทยาการคำนวณสำหรับครู สพป.ปทุมธานี เขต 2

ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทมธานี เขต 2 จัดการอบรมแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับครูในเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ครับ

0

การวิเคราะห์หลักสูตรวิทยาการคำนวณ แนวทางการจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน

วันนี้ขออนุญาตนำเสนอผลการวิเคราะห์หลักสูตร และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับ ป.1 – ม.3 ครับ เพื่อเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนและคุณครูนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนครับ สำหรับแนวทางการจัดหลักสูตร สามารถทำได้ดังนี้ครับ โดยวิชาวิทยาการคำนวณมีเนื้อหาสำคัญ 3 ส่วน ดังนี้ ซึ...

0

การออกแบบ Algorithm (ขั้นตอนวิธี) ด้วย Flowgorithm

องค์ประกอบสำคัญของแนวคิดเชิงคำนวณประการหนึ่งก็คือการออกแบบขั้นตอนวิธี หรือที่เราเรียกว่า Algorithm ครับ ซึ่งวิธีที่ง่ายและเป็นมาตรฐานที่สุดที่จะออกแบบขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาได้นั้นก็คือการวาดเป็นผังงานหรือการเขียน Flowchart นั่นเอง เครื่องมือในการวาด Flowchart มีหลายตัวครับ แต่วันนี้จะมาแนะนำ Flowgor...

0

กิจกรรม Unplugged Programming: เลขฐานสอง…มองแปปเดียว

กิจกรรมเลขฐาน…สองแปปเดียว หรือเลขฐานสอง…ไม่ต้องคำนวณ นี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถแปลงเลขฐานสองไปเป็นเลขในระบบฐานสิบ หรือเลขฐานสิบไปอยู่ในเลขฐานสองได้อย่างรวดเร็วครับ โดยอาศัยหลักการมองค่าประจำหลัก เช่น เลขฐานสิบจะมีค่าประจำหลักคือ 10,000 1,000 100 10 1 ตามลำดับ ถ้าเรามีเลข 54,321 นั่นก็หมา...

0

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15

ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ได้มีโอกาสนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับชาติ ซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่ 15 แล้ว และจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ครับ ความพิเศษคือปีนี้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มีนักเรียนผ่านเข้ารอบระดับชาติถึง 3 คน จากตัวแทนม...