Nattapon's Blog Blog

0

รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน นำเสนอการจัดการเรียนการวิชาวิทยาการคำนวณ

ภาพและวีดีโอนำเสนอการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ออกอากาศในรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ครับ 

0

การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ต้นแบบวิชาวิทยาการคำนวณที่มุ่งเน้นสมรรถนะ

ได้รับเกียรติจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เข้าร่วมการออกแบบและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ต้นแบบ วิชาวิทยาการคำนวณ ที่มุ่นเน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หน่วยต้นแบบนี้เป็นหน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดกา...

0

การอบรมวิทยาการคำนวณ สำหรับครูประถมศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ได้รับโอกาสที่ดีที่ได้ไปบรรยายและเผยแพร่กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ความตั้งใจคือต้องการที่จะทำให้คุณครูผู้สอนวิชานี้ได้รู้ว่าวิชานี้มันไม่ใช่การสอนเด็กเขียนโปรแกรมอย่างเดียว และการเขียนโปรแกรมนั้นไม่ไ...

0

Unplugged Programming: Graph Coloring

กิจกรรม Unplugged Programming: Graph Coloring เป็นกิจกรรมที่จะทำให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และหาความแตกต่างระหว่างพื้นที่ใน map ได้ พร้อมทั้งมองเห็นความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยง และความแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ทักษะนี้จะทำให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่าง...

0

กิจกรรม Unplugged Programming : Colour By Number

หลายๆ คนคงจะเคยสงสัยว่าทำไมรูปภาพเดียวกันที่มีขนาดเท่ากันแต่ต่างนามสกุลกันถึงมีขนาดของรูปภาพไม่เท่ากัน นั่นเป็นเพราะรูปภาพแต่ละประเภทมีรูปแบบวิธีการจัดเก็บข้อมูลต่างกันนั่นเอง กิจกรรม Unplugged Programming : Colour By Number นี้จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆ เข้าใจวิธีการในการเก็บข้อมูลในรูปแบบของรูปภาพ...

0

กิจกรรม Unplugged Programming: โรบอทเรียงแก้ว

กิจกรรมโรบอทเรียงแก้ว นี้เป็นกิจกรรม Unplugged Programming ที่ทำให้นักเรียนได้กระบวนการคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่าแนวคิดเชิงคำนวณ เป็นกิจกรรมที่นักเรียนทำได้ในทุกๆ ระดับ โดยครูสามารถปรับเปลี่ยนการจัดวางแก้วให้มีความยากง่ายต่างกันออกไปในแต่ละระดับได้ครับ ดูตัวอย่...

0

บันทึกเทปรายการ “พุธเช้า…ข่าวโรงเรียน”

ได้รับโอกาสดีๆ ที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง ก็คือการได้บันทึกเทปรายการ “พุธเช้า…ข่าวโรงเรียน” ตอน การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อสร้างนวัตกร โดยทีมประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับ ในโอกาสนี้ผมจึงได้นำเสนอวิธีการสอนวิทยาการคำนวณ ซึ่งเป็นเพียงตัวอย่างการ...

0

นำเสนอ mini midterm project วิทยาการคำนวณ

นำเสนอ mini midterm project เป็นผลงานของนักเรียนที่พัฒนาแอพพลิเคชันเกี่ยวกับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ครับ ที่ให้พัฒนาแอพพลิเคชันเรื่องนี้คือนักเรียนจะได้ทบทวนเนื้อหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่กำลังเรียนอยู่ด้วย และได้เชื่อมโยงความรู้หลายๆ รายวิชาครับ

0

กิจกรรม Unplugged เพื่อสร้างอัลกอริทึมด้วยตนเอง

ในการสอนให้เด็กๆ เกิดกระบวนการคิดเชิงคำนวณนั้น สิ่งสำคัญก็คือการสร้างพื้นฐานความเข้าใจก่อนที่จะลงมือเขียนคำสั่งจริงๆ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเชิงคำนวณที่ผมใช้ในห้องเรียนก็คือการใช้กิจกรรม Unplugged Programming ครับ  เพราะเด็กๆ จะได้ออกแบบแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาของตนเองเป็นอัลกอริทึม ซึ่งวิ...

0

เน้นให้คิด…และทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ

การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กคิดอัลกอริทึมโดยใช้ Code.org และวาดผังงานผ่านเว็บแอพพลิเคชัน และใช้ Quizlet ประเมินและตรวจสอบความเข้าใจ