ใบความรู้วิชาโครงงานอาชีพ

ครูนำใบความรู้วิชาโครงงานอาชีพมาให้แล้วนะครับ ของนักเรียน ม.4/4 และ 4/7 นะ นักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้เลยครับ โดยคลิกที่รูปภาพด้านล่าง เอกสารฉบับนี้เป็นของ อ.อนงค์ มีปัญญา นะครับ โดยนักเรียนจะเรียนกับ อ.อนงค์ ก่อน โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำโครงงานอาชีพ ได้แก่ งานอาหาร งานประดิษฐ์ จากนั้นเ...