[MIT] Application : Animals Sound

สำหรับใบความรู้นี้ จะเป็นการสอนนักเรียนให้สามารถสร้างแอพลิเคชันแสดงเสียงสัตว์ชนิดต่างๆ เมื่อทำการคลิกที่ปุ่มแสดงเสียง นอกจากนี้ยังมีคำสั่งเกี่ยวกับการสร้างหน้าจอ (Screen) ใหม่ และการเขียนคำสั่งเปิดหน้าจอแต่ละหน้าจอ ซึ่งสำหรับวิธีการสร้างครูได้อธิบายไว้ในใบความรู้ต่อไปนี้แล้วครับ สำหรับไฟล์ภาพและเสียงสามารถดาวน์โหลดได้ โดยคลิก ที่นี่ ครับ ใบความรู้ที่ 9 application animals sound from Nattapon