การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาระบบอัตโนมัติ [Arduino]

วิชาวิทยาการคำนวณ ม.4 คลิปนี้เราจะมาประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาระบบอัตโนมัติ (Automatic System with Arduino) กันครับว่าเราสามารถพัฒนาระบบอัตโนมัติได้อย่างไร แม้ว่าเราอาจจะไม่เคยเรียน ไม่ถนัด หรือไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลย ทำได้แน่นอนครับ ด้วยการใช้แนวคิดเชิงคำนวณ #ถังขยะอัตโนมัติ #ระบบอัตโนมัติ #Arduino #โครงงานระบบอัตโนมัติ

เริ่มพัฒนาระบบ IoT ด้วย ESP32 และ Blynk ตอนที่ 1

หลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้หลายๆ ตอนได้นำเสนอการพัฒนาระบบอัตโนมัติไปแล้ว คลิปนี้เรามาลองพัฒนาระบบ IoT ต่อยอดจากการพัฒนาระบบอัตโนมัติกันครับ คลิปนี้ขอนำเสนอการพัฒนาระบบ IoT ด้วยบอร์ด ESP32 ร่วมกับ Blynk ครับ ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์ กดติดตามช่องครูโจ๊กด้วยนะครับ https://www.youtube.com/c/NattaponBuaurai?sub_confirmation=1 และฝากกดติดตามช่องอันนาและพ่อโจ๊กแม่ฝนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ https://www.youtube.com/channel/UCOyC1JHOKb-BvtXZuwGxpkw?sub_confirmation=1 

Arduino & Microcontroller การพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Tinkercad ตอนที่ 12 การประยุกต์ใช้ Ultrasonic

คลิปนี้แนะนำการประยุกต์ใช้ Ultrasonic Sensor ในการพัฒนาเป็นระบบอัตโนมัติและโครงงาน โดยเน้นที่การใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลงาน ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์ กดติดตามช่องครูโจ๊กด้วยนะครับ https://www.youtube.com/c/NattaponBuaurai?sub_confirmation=1 Slide: https://drive.google.com/file/d/1oizi6meS3eZw7dT32MUq8NezhNGNSh56/view?usp=sharing 

Arduino & Microcontroller การพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Tinkercad ตอนที่ 11 Ultrasonic

คลิปนี้แสดงตัวอย่างการใช้งาน Ultrasonic Sensor ในการใช้งานร่วมกับ Arduino และพัฒนาเป็นระบบอัตโนมัติ เช่น ถังขยะอัตโนมัติ ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์ กดติดตามช่องครูโจ๊กด้วยนะครับ https://www.youtube.com/c/NattaponBuaurai?sub_confirmation=1 Slide: https://drive.google.com/file/d/1otP1BDpUQYm00WYqh08zoKn8ioplyffp/view?usp=sharing 

Arduino & Microcontroller การพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Tinkercad ตอนที่ 10 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

คลิปนี้แนะนำการใช้งานเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ TMP36 โดยอ่านค่ามาประมวลผลด้วย Arduino และพัฒนาเป็นระบบอัตโนมัติแจ้งเตือนอุณหภูมิสูงเกินกำหนด ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์ กดติดตามช่องครูโจ๊กด้วยนะครับ https://www.youtube.com/c/NattaponBuaurai?sub_confirmation=1 Slide: https://drive.google.com/file/d/1p0wS7brtI-yWbt9agOqcIdVCVWO_LBtY/view?usp=sharing 

Arduino & Microcontroller การพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Tinkercad ตอนที่ 9 LDRและระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ

ระบบนี้เริ่มต้นเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ ด้วยการพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติโดยใช้ LDR ในการรับค่าแสงหรือความสว่าง สามารถนำหลักการนี้ไปพัฒนาเป็นระบบอัตโนมัติอื่น ๆ ได้ Slide: https://drive.google.com/file/d/1p3U9H2N0I6TNWITEq7UxCWscRw0es47t/view?usp=sharing ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์ กดติดตามช่องครูโจ๊กด้วยนะครับ https://www.youtube.com/c/NattaponBuaurai?sub_confirmation=1 

Arduino & Microcontroller การพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Tinkercad ตอนที่ 8 Servo Motor

คลิปนี้แสดงตัวอย่างการใช้งาน Servo Motor ด้วย Arduino โดยใช้ Tinkercad ครับ ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์ กดติดตามช่องครูโจ๊กด้วยนะครับ https://www.youtube.com/c/NattaponBuaurai?sub_confirmation=1 Slide: https://drive.google.com/file/d/1p5pHDI4cSnTPEylo75OgxYktOPJ8pb1x/view?usp=sharing 

Arduino & Microcontroller การพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Tinkercad ตอนที่ 7 DC Motor

คลิปนี้แสดงตัวอย่างการสั่งงาน DC Motor ผ่านบอร์ด Arduino Slide: https://drive.google.com/file/d/1p7Hyw1N9-CI2doxQ8BhRsrtkQnz2JyrG/view?usp=sharing ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์ กดติดตามช่องครูโจ๊กด้วยนะครับ https://www.youtube.com/c/NattaponBuaurai?sub_confirmation=1

Arduino & Microcontroller การพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Tinkercad ตอนที่ 6 การใช้งาน Piezo

Piezo เป็นแหล่งกำเนิดเสียง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานที่จำเป็นต้องแสดงเสียงเตือนหรือเสียงดนตรีในรูปแบบของเมโลดี้ได้ ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์ กดติดตามช่องครูโจ๊กด้วยนะครับ https://www.youtube.com/c/NattaponBuaurai?sub_confirmation=1 slide: https://drive.google.com/file/d/1p8wA-Dc5mdimr7aJ8FUC8zKbDWYzvuzB/view?usp=sharing 

Arduino & Microcontroller การพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Tinkercad ตอนที่ 5 การใช้งานสวิตซ์

การใช้งานสวิตซ์เพื่อควบคุมหรือสั่งงานอุปกรณ์อื่น ๆ ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์ กดติดตามช่องครูโจ๊กด้วยนะครับ https://www.youtube.com/c/NattaponBuaurai?sub_confirmation=1 slide: https://drive.google.com/file/d/1p9QNzz6jov2iv_0CyxpqzP9igVD1Nypm/view?usp=sharing