การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนทุน พสวท. โปรแกรมเสริม (อิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ)

วันที่ 22 – 23 ก.ค. 2566 รับหน้าที่เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียน ม.4 (ทุน พสวท.) ปีการศึกษา 2566 รายวิชาโปรแกรมเสริม (เทคโนโลยี : อิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ) ซึ่งเป็นการแนะนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและการเขียนโปรแกรมควบคุมสมองกล Arduino UNO รวมทั้งการพัฒนาระบบอัตโนมัติอย่างง่าย เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ

ร่างกิจกรรมอบรมครูวิชาเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ พสวท.

ได้มีโอกาสทำงานสำคัญอีกงานหนึ่งก็คือการพิจารณาร่างเอกสารและสรุปกิจกรรมการอบรมครูวิชาเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 และคณิตศาสตร์ ตามแนวทางโปรแกรมเสริม พสวท. วันที่ 21-24 ก.ย. 2562 ครับ ในส่วนของทีมงานคอมพิวเตอร์เรารับผิดชอบในส่วนของเนื้อหาการอบรมด้านคอมพิวเตอร์ เริ่มตั้งแต่การแก้ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมควบคุม Arduino การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ และการทำโครงงานด้านเทคโนโลยีครับ (หนังสือเชิญ)

การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอเค้าโครงโครงงานของ นร. พสวท.

วันนี้ได้รับเกียรติจาก สสวท. ให้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอเค้าโครงโครงงานนักเรียนทุน พสวท. ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ซึ่งหนึ่งในนี้ก็มีนักเรียนที่ผมเป็นที่ปรึกษาอยู่ด้วยครับ แต่สำหรับผมแล้วการได้มาฟังนักเรียนนำเสนอโครงงานทุกๆ โครงงาน ทำให้รู้ได้ว่านักเรียนที่ได้รับทุนเหล่านี้เก่งจริงๆ และเป็นอนาคตที่สำคัญด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศครับ และก็ยังได้ไอเดียในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์มากมายเลย ที่จะนำมาประยุกต์ ปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนและการพานักเรียนทำโครงงานครับ หนังสือเชิญ

การอบรมวิชาเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 2 สำหรับนักเรียนทุน พสวท.

ได้รับโอกาสดีอีกครั้งที่ได้รับเชิญเป็นครูผู้สอนนักเรียนหัวกะทิของประเทศ นั่นก็คือนักเรียนทุน พสวท. ที่อนาคตคงจะได้เรียนจบ ดร.​ จากต่างประเทศกันทุกคน แต่สำหรับนักเรียนนักเรียนเพิ่มเข้ารับทุนเป็นปีแรกครับ และอยู่ในระดับชั้น ม.4 ใน ม.4 นี้นักเรียนจะได้เรียนวิชาเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ทั้ง 1 และ 2 โดยเทคนิค 2 นี้จะมีวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับผมเองได้รับเชิญจาก สสวท. ให้ไปอบรมนักเรียนในส่วนของหลักการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Arduino ในระหว่างวันที่…

ค่ายฤดูร้อน นักเรียนทุน พสวท.

ปีนี้ สสวท. ได้จัดค่ายฤดูร้อนให้กับนักเรียนทุน พสวท. ทั้งระดับชั้น ม.4 – ม.6 ครับ โดยจัดค่าย ณ จังหวัดพังงา เขาหลัก ระหว่างวันที่ 20-26 เมษายน 2562 สำหรับตัวผมเองก็ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยในส่วนของการจัดค่ายเสริมประสบการณ์การเป็นครูพี่เลี้ยงให้กับคุณครูแต่ละโรงเรียนที่มาดูแลนักเรียน ร่วมกับทีมงานประมาณ 5-6 คน ครับ สำหรับนักเรียนเองนั้น นักเรียน ม.4 ก็จะเตรียมหัวข้อโครงงานของตนเองมานำเสนอ และก็จะมีพี่บัณฑิต…