สสวท. เปิดอบรมหลักสูตรออนไลน์ สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

สสวท. เปิดอบรมหลักสูตรออนไล…

การสร้างประโยชน์จากผลงาน (การเพิ่มมูลค่า การสร้างมูลค่า)

คลิปนี้อธิบายการสร้างประโยช…

KB-IDE + ESP32 + Blynk อ่านค่าจากอุปกรณ์บน ESP32 มาแสดงบน Blynk โดยใช้ KB-IDE

วิธีการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ท…

KB-IDE + ESP32 + Blynk สั่งงานเปิด-ปิดไฟด้วย Blynk

การเขียนโปรแกรมควบคุมระยะไก…

KB-IDE + ESP32 เปิด-ปิดไฟ LED เบื้องต้น

ทดลองเขียนโปรแกรมเปิด-เปิดไ…

เริ่มต้นเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย KB-IDE

แนะนำเครื่องมือสำหรับเขียนโ…