Arduino & Microcontroller การพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Tinkercad ตอนที่ 4 ควบคุมความเร็วไฟวิ่งด้วย VR

ปรับแต่งไฟวิ่งในคลิป

Read more