วิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน ตอน ตู้ ATM #1 (การใช้ // และ %) มีโจทย์ให้ฝึกด้านล่างครับ

คลิปนี้เรามารู้จัก Operator ที่เกี่ยวกับการหารกันครับ ได้แก่ (/, // และ %) โดยการนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมตู้ ATM เพื่อบอกว่าผู้กดเงินจะได้รับธนบัตรแต่ละชนิดนั้นอย่างละกี่ใบ โจทย์ฝึกประสบการณ์ครับ https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/w1yyqf3vb0/ ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์ กดติดตามช่องครูโจ๊กด้วยนะครับ https://www.youtube.com/c/NattaponBuaurai?sub_confirmation=1 และฝากกดติดตามช่องอันนาและพ่อโจ๊กแม่ฝนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ https://www.youtube.com/channel/UCOyC1JHOKb-BvtXZuwGxpkw?sub_confirmation=1 

วิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน ตอน โปรแกรมคำนวณพื้นที่ผิว

คลิปนี้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณพื้นที่ผิวของทรงกระบอกครับ และสามารถประยุกต์ไปใช้ในการคำนวณอื่นๆ ได้ด้วย เพราะมีการใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ครับ สำหรับเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมในครั้งนี้เรามาลองใช้ repl.it กันครับ โจทย์ฝึกคิดครับ https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/fngdcyyltj/ ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์ กดติดตามช่องครูโจ๊กด้วยนะครับ https://www.youtube.com/c/NattaponBuaurai?sub_confirmation=1   

วิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน ตอน โปรแกรมคำนวณที่ใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ (มีโจทย์ด้านล่าง)

คลิปนี้เรายังคงเขียนโปรแกรมคำนวณกันต่อนะครับ แต่จะเพิ่มเรื่องการใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เข้ามาให้ทุกคนได้รู้จักและนำไปใช้ครับ โจทย์ฝึกคิดครับ https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/mq1kcse2km/ ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์ กดติดตามช่องครูโจ๊กด้วยนะครับ https://www.youtube.com/c/NattaponBuaurai?sub_confirmation=1 

วิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน ตอน โปรแกรมคำนวณเบื้องต้น (มีแบบทดสอบด้านล่าง)

คลิปนี้อธิบายเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคำนวณเบื้องต้นด้วยภาษาไพทอนครับ ซึ่งจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คำสั่งรับค่า การเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณ และการใช้คำสั่งแสดงผลครับ เมื่อเรียนจบแล้ว ลองมาทำแบบทดสอบนี้ดูนะครับ https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/6saz8zxr7r/ โค้ดโปรแกรม https://colab.research.google.com/drive/16w20O0V7xAssik1DZ08r8ZosOKVWMwSv ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์ กดติดตามช่องครูโจ๊กด้วยนะครับ https://www.youtube.com/c/NattaponBuaurai?sub_confirmation=1 

วิทยาการคำนวณ : การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน ตอน เครื่องมือในการเขียนโปรแกรม (พร้อมไฟล์ PowerPoint)

คลิปนี้เริ่มต้นแนะนำเครื่องมือหรือ editor ในการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนครับ ครูสามารถดาวน์โหลด PowerPoint ได้จากลิงค์นี้ https://drive.google.com/file/d/10GErUVLrS4U1JH0osoGZA1W-1loehMiw/view?usp=sharing 

รวมข้อสอบ Python สำหรับ Coding Core Trainer ทั้งรุ่น 1 และรุ่น 2

รวมโจทย์ปัญหา Python สำหรับผู้เข้ารับการอบรม Coding Core Trainer ทั้ง 2 รุ่นครับ … โจทย์แต่ละข้อสามารถใช้ความรู้พื้นฐาน sequence, selection และ loop หาคำตอบได้นะครับ … ค.ศ. พาเพลิน https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/etolb2x69l/ นาฬิกา…ฮาจังเลย https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/w1yyqf3vb0/ ภาษีทุกบาท…เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/16e6f62zcq/ น้ำท่วมยังดีกว่าฝนแล้ง https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/07znbsavib/ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ…

PowerPoint สอนการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนสำหรับครูมัธยมศึกษา

เอกสารการสอนภาษาไพทอนนี้ ผมได้รวบรวมไว้โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ผมเขียนทั้งหมดนั้นเป็นพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา ได้แก่ รู้จักตัวดำเนินการ ตัวแปรเบื้องต้น สามารถรับและแสดงผลข้อมูลได้ สามารถคำนวณ ประมวลผล ตัดสินใจ ทำซ้ำ เขียนเป็นฟังก์ชันได้ รวมทั้งมีเรื่อง python turtle ด้วย ซึ่งคุณครูสามารถนำไปใช้สอนนักเรียนได้ครับ คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1qIcTyJop2n-GZAD5k0kOHuS4K11xQ6PX?usp=sharing ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์ กดติดตามช่องครูโจ๊กด้วยนะครับ https://www.youtube.com/c/NattaponBuaurai?sub_confirmation=1 และฝากกดติดตามช่องอันนาและพ่อโจ๊กแม่ฝนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ https://www.youtube.com/channel/UCOyC1JHOKb-BvtXZuwGxpkw?sub_confirmation=1 หากต้องการรู้เกี่ยวกับภาษาไพทอนในระดับสูงกว่านี้ก็สามารถดาวน์โหลดหนังสือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาศึกษาได้ครับที่นี่ https://www.eng.chula.ac.th/th/20535

การดึงข้อมูลที่ต้องการจากเว็บไซต์ด้วยภาษาไพทอน (Data Science) วิทยาการคำนวณ ม.5

ในวิชาวิทยาการคำนวณ ม.5 มีตัวชี้วัดวิทยาการคำนวณ หรือ ว.4.2 อยู่เพียงข้อเดียวครับ ว4.2 ม.5/1 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งพูดง่ายๆ ก็คือนักเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์และนำเสนอเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ทันทีว่าข้อมูลเหล่านั้นหมายถึงอะไร พร้อมกับนำไปแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่ากับสิ่งที่ต้องการได้ครับ สำหรับผมแล้วการวิเคราะห์ข้อมูลหรือประมวลผลนั้นไม่ค่อยยากเท่าไหร่ เพราะเรามีโปรแกรมช่วยเยอะ ทั้ง Excel SPSS หรือ Tableau ครับ แต่กระบวนการในการได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เช่น ถ้าเราต้องการถึงข้อมูลจำนวนมากจากเว็บไซต์หนึ่ง…

การใช้ Elabsheet.org ในการสร้างโจทย์โปรแกรมภาษาไพทอนและตรวจให้อัตโนมัติ

เอกสารแนะนำการใช้ Elabsheet.org ในการสร้างโจทย์โปรแกรมภาษาไพทอนและตรวจให้อัตโนมัติ ฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อให้คุณครูที่ต้องการความสะดวกในการสอนภาษาโปรแกรมและมีระบบตรวจให้อัตโนมัติ โดยที่คุณครูไม่ต้องโหลดโปรแกรมนักเรียนมารันทุกครั้งครับ ระบบ elabsheet.org นี้เป็นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องขอขอบคุณทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มากจริงๆ เพราะทำให้ผมสอนไพทอนและสอนวิชาคอมพิวเตอร์โอลิมปิก(ภาษาซี) สร้างโจทย์และมีระบบตรวจทำให้ชีวิตสบายขึ้นมากครับ หากคุณครูสอนวิชาเหล่านี้ และต้องการใช้งาน elabsheet.org สามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้จากเอกสารที่ผมจัดทำไว้ต่อไปนี้ได้เลยครับ โดยลิงค์ที่คุณครูสามารถแก้ไขหรือนำไปปรับใช้ได้มีดังนี้ครับผม   โปรแกรมหาค่าความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก ลิงค์ครู(แก้ไขได้) : https://elabsheet.org/elab/taskpads/change/x83g3gtyeg/koeg5pjw1t/ ลิงค์สำหรับผู้ใช้ : https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/x83g3gtyeg/   โปรแกรมตรวจสอบชนิดของเลขจำนวนเต็ม…

About Python

Python คืออะไร?  Python เป็นภาษาโปรแกรมระดับสูงที่มีลักษณะการทำงานแบบอินเตอร์พรีเตอร์ คือการทำงานแบบบรรทัดต่อบรรทัด ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1989 โดย Guido van Rossum ภาษา Python ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นโดยไม่ยึดติดกับ Platform นั่นหมายความว่า เราสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอนได้ทุกระบบปฏิบัติการ (Unix, Linux, Window ฯลฯ) และที่สำคัญภาษาไพธอนเป็นภาษา Open Source ครับ ความสามารถของภาษา…