Micro:bit Lab3: Extension iBit และการเคลื่อนที่เบื้องต้น

หลังจากที่นักเรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งบน Micro:bit เบื้องต้นได้แล้ว ในครั้งนี้เราจะมาเขียนคำสั่งควบคุมและสั่งงานให้เจ้าหุ่นยนต์ที่มีสมองกลเป็น Micro:bit ได้เคลื่อนที่อย่างง่ายกันครับ โดยการเคลื่อนที่อย่างง่าย เช่น การเคลื่อนที่ไปและกลับได้ หรือการเคลื่อนที่เป็นเส้นทางที่กำหนดได้ครับ

Micro:bit Lab2: Extension NeoPixel

วันนี้เรามาลองติดตั้ง Extension เสริมเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับเจ้า Microbit ครับ ด้วยการติดตั้ง Neopixel ซึ่งเป็น extension จัดการเกี่ยวกับหลอดไฟ LED ที่ต่อกันเป็นแผงวงจรหรือเป็นสาย ลองทำตามนี้ได้เลยครับ

Micro:bit Lab1: ทำความรู้จักกับ Micro:bit และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

วันนี้เรามาทดลองเล่น Microbit อุปกรณ์สมองกลฝังตัวหรือ Microcontroller อีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันครับ ต้นกำเนิดก็มาจาก BBC ประเทศอังกฤษ ซึ่งประเทศไทยก็นำเข้ามาเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเรามีหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณ และเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เด็กสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ได้ง่ายๆ ครับ