รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการสรุปองค์ความรู้โดยใช้เว็บบล็อก

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถสรุปองค์ความรู้หลังการเรียนในแต่ละชั่วโมง

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

3. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์

โดยมีรายงานการวิจัยด้งนี้

You may also like...

Leave a Reply

5 Responses

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.