การอบรมการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform) สพฐ.

ค้นหาเกียรติบัตรการอบรมการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform) สพฐ. ได้ที่นี่ครับ https://www.moechallenge.com/

วิทยากรไพทอน : OBEC Core Training สพฐ.

ได้รับมอบหมายงานสำคัญคือการเป็นวิทยากรอบรมครูที่ได้รับคัดเลือกมาจากแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อมาอบรมเป็นครูแกนนำวิทยาการคำนวณครับ ในส่วนของผมเองได้รับมอบหมายให้แนะนำการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนในวันที่ 8 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 8.30 – 21.00 น. กันเลยทีเดียว แต่การอบรมก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับ แม่ว่าจะหนักมากสำหรับคุณครูหลายๆ ท่าน(หรือทุกท่าน) แต่ทุกท่านก็สู้และเรียนรู้กันจนหมดเวลาคือถึง 21.00 น. กันเลย หนังสือเชิญ คุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมในส่วนของ python ได้ที่นี่ครับ PPT / ใบกิจกรรม…

วิทยากร: การอบรมครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สพฐ.

สพฐ. ร่วมกับ สสวท จัดการอบรมให้กับครูในโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สพฐ. และ พสวท. กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก สสวท. ให้ไปเป็นทีมงานวิทยากรในการอบรมครูตั้งแต่วันแรก (23 พ.ค. 62) ในการเตรียมการ เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการอบรมในส่วนของคอมพิวเตอร์ครับ ซึ่งก็คือการพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Arduino โดยวันแรกคุณครูจะแยกอบรมตามสาขาวิชา (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิต คอม) สำหรับคอมพิวเตอร์ จะเป็นการอบรมเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์ สำหรับวันที่สองเป็นการทำงานบูรณาการ…

นำเสนอผลการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 4 ปี

ได้รับเกียรติให้มานำเสนอผลงานการดำเนินการของกระทรวงศีกษาธิการในรอบ 4 ปี ในส่วนของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) ครับ ซึ่งผมได้นำเสนอในส่วนของการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย Unplugged Programming และเครื่องมืออื่นๆ ที่จะช่วยในการเรียนรู้ด้านกระบวนการคิดเชิงคำนวณ (วิทยาการคำนวณ) และ Application ที่คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครับ งานครั้งนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันครู วันที่ 16 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 18 ม.ค. 2562 บริเวณด้านข้างของกระทรวงศึกษาธิการริมคลองผดุงกรุงเกษม มีนักเรียนและคุณครูให้ความสนใจเข้าร่วมงานและแวะเข้ามาที่บูทอย่างต่อเนื่อง ต้องขอขอบคุณ…

ทีมงานและวิทยากรการอบรม Video Training

เมื่อวันที่ 3-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ทางสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเทคนิคการฝึกอบรมด้วย Video Training ระดับสูง ณ เดอะล็อฟท์ รีสอร์ท วงศ์สว่าง กทม. โดยมีคณะครูหลายๆ ท่านไปช่วยจัดกิจกรรมและเป็นคณะกรรมการดำเนินงานครับ

การประชุมวิจัยโครงการสร้างและประกวดสื่อด้วย Authoring Tools

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อศึกษาวิจัยสภาพและแนวทางในการพัฒนา Authoring Tools ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาแอพลิเคชันประเภทสื่อการสอน สำหรับให้ครูไปใช้ในการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อสอนนักเรียน การประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน พ.ศ. 2559

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คนใหม่

การเปลี่ยนแปลงของวงการการศึกษาไทย ก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งแล้วครับ กับการเปลี่ยนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากเดิมคือนานอภิชาติ จีระวุฒิ มาเป็น ดร.กมล รอดคล้าย ซึ่งหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็น เลขา กพฐ. คนใหม่ ดร.กมล รอดคล้าย ก็ได้ประกาศนโยบายทางการศึกษาดังนี้ครับ 1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อสร้างคนไทยในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นความรักชาติ และสามัคคี 2. จัดทำโครงการห้องเรียนอัจฉริยะแทนโครงการแจกแท็บเล็ต 3. การลดความเหลื่อมล้ำทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพการศึกษา 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการในด้านต่างๆ…

สพฐ. เปิดรับสมัครครูเข้าร่วมโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media ปี 2555″

ด้วยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) ได้จัดทำโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media ปี 2555″ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านนวัตกรรม Social Media นำมาเป็นช่องทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 200 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2555 ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2555 และประกาศผลการคัดเลือกเข้ารับการอบรมวันที่…

OBEC Web Media

ปี 2554 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสส่งเว็บตัวเอง (www.nattapon.com) เข้าร่วมประกวดในโครงการส่งเสริมเว็บไซต์ที่มีสื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ และวันที่ 21 ก.พ. 55 ที่ผ่านมาก็ได้ประกาศผลเว็บไซต์ที่ผ่านการคัดเลือกมาเรียบร้อยแล้วครับ และก็ดีใจมากที่เว็บไซต์ของผมเองได้ผ่านการคัดเลือกด้วย และได้เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากท่านเลขาธิการ กพฐ. ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ครับ จากการที่ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรและได้พูดคุยกับพี่ๆ ทีมงาน web media ครั้งนี้ ก็ทำให้รู้ว่าทำไมเว็บเราถึงได้ผ่านการคัดเลือก ซึ่งพี่ๆ ทีมงานและกรรมการ ได้ชี้แจงว่า…