OBEC Web Media

ปี 2554 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสส่งเว็บตัวเอง (www.nattapon.com) เข้าร่วมประกวดในโครงการส่งเสริมเว็บไซต์ที่มีสื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ

และวันที่ 21 ก.พ. 55 ที่ผ่านมาก็ได้ประกาศผลเว็บไซต์ที่ผ่านการคัดเลือกมาเรียบร้อยแล้วครับ และก็ดีใจมากที่เว็บไซต์ของผมเองได้ผ่านการคัดเลือกด้วย และได้เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากท่านเลขาธิการ กพฐ. ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ครับ

จากการที่ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรและได้พูดคุยกับพี่ๆ ทีมงาน web media ครั้งนี้ ก็ทำให้รู้ว่าทำไมเว็บเราถึงได้ผ่านการคัดเลือก ซึ่งพี่ๆ ทีมงานและกรรมการ ได้ชี้แจงว่า มีหลายเว็บไซต์ที่มีสื่อการสอนที่ดีและดีมากเลยทีเดียว และสิ่งที่กรรมการหรือผู้ตรวจเว็บไซต์ตั้งเป็นเกณฑ์ไว้ก็คือเว็บไซต์ที่มีสื่อเหล่านั้นจะต้องถูกนำไปใช้งานจริง  มีหลักฐานหรือสิ่งยืนยันว่านักเรียนได้เข้ามาเรียนรู้จริงๆ ไม่ได้สร้างสื่อขึ้นเว็บไซต์ไว้อย่างเดียวครับ

การได้รับเกียรติบัตรครั้งนี้ ก็ทำให้ผมรู้สึกดีใจและมีแรงใจที่จะทำเว็บไซต์ พัฒนาสื่อการสอนบนเว็บไซต์และเขียนประสบการณ์ ความรู้ลงเว็บไซต์ต่อไปครับ เป้าหมายการทำเว็บนี้ไม่ใช่เพื่อรางวัลหรือเกียรติบัตรแต่อย่างใด แต่เป็นความสุขครับ เป็นความสุขที่ได้จากการเขียนเว็บ ทำเว็บและเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์ที่มีผ่านเว็บไซต์

ณ โอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนผมมา ให้มีความรู้ ความสามารถที่ผมได้นำมาใช้ในการพัฒนางาน พัฒนาตนเองในครั้งนี้ ขอบคุณทีมงาน web media ขอบคุณ สทร. ที่ทำให้ผมมีแนวทางที่จะสามารถนำเครื่องมือ social media มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ครับ

Related Posts

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 (ตชว.ม.4 และ ม.5)

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 จัดทำโดยครูณัฐพล บัวอุไร เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่รวมเอาตัวชี้วัด ม.4 และ ม.5 ของมาตรฐาน ว 4.1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) มาเขียนไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้เดียว เนื่องจากโรงเรียนจัดหน่วยกิตวิชาพื้นฐานสำหรับจัดการเรียนการสอนวิชานี้เพียง 0.5 หน่วยกิตครับ และจัดไว้ในระดับชั้น ม.4 ครับ (สำหรับวิทยาการคำนวณ จัดวิชาพื้นฐานไว้ในระดับ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1 หน่วยกิต)…

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบอัตโนมัติและ IoT ด้วยบอร์ด ESP32 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์”

สำหรับวันนี้…ได้รับเกียรติจากเพื่อนครู คณะครู และคณะผู้บริหารของโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ให้ไปจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบอัตโนมัติและ IoT ด้วยบอร์ด ESP32” ครับ … ซึ่งก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะได้สอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบอัตโนมัติให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ ซึ่งก็คือนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ครับ … แม้ว่าจะมีน้อง ม.1 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเขียนโปรแกรมครั้งนี้ด้วย แต่ก็ต้องบอกว่าสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ไม่แพ้พี่ ม.4 เลยทีเดียว … วันนี้ผมก็เลยขอนำเอกสารการอบรมมาเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้นำไปปรับใช้หรือนำไปใช้สอนนักเรียนครับ ตามลิงก์ที่ให้ไว้นี้เลย…

เอกสารประกอบการอบรม ESP32 (ระบบอัตโนมัติ, Line Notify, MQTT, Blynk)

เอกสารการอบรมนี้ผมจัดทำขึ้นเพื่อใช้อบรมให้ความรู้นักเรียนครับ คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ หรือนำไปทดลองใช้ได้ครับ มีตัวอย่างตั้งแต่ระบบอัตโนมัติแบบง่าย ๆ ไปจนถึงการพัฒนาระบบ IoT เบื้องต้น ดังนี้ครับ ESP32 โดย ณัฐพล บัวอุไร

ชนะเลิศการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2566

การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รายการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.4-6 ปีนี้ได้นักเรียนมาจากงานแสดงผลงานบูรณาการ ม.4 รายวิชาวิทยาการคำนวณครับ ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้มีความสามารถด้านการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ด้วย Roblox และเป็นลูกศิษย์ห้องผมที่เป็นครูประจำชั้นด้วย … ความโชคดีคือนักเรียนมีความขยัน ตั้งใจ และผลงานทั้งหมดนักเรียนตั้งใจทำขึ้นมาเองเลย ทำให้ผลงานออกมาดีเกินคาด และสามารถนำเสนอให้กรรมการรับฟังได้อย่างดีเลย ซึ่งก็ได้รับรางวัลชนะเลิศมาในที่สุด … แต่ปีนี้การแข่งขันระดับชาติได้ประกาศงดการจัดการแข่งขันไปแล้วครับ แต่ถึงจะไม่ได้ไปแข่งต่อ แต่ผลงานนี้เชื่อว่านักเรียนสามารถพัฒนาต่อยอดหรือนำเสนอเกมในรูปแบบอื่น ๆ ตามความถนัดของตนเองบนเวทีอื่นได้ต่อไปอย่างแน่นอน

ผลการคัดเลือก นร.เข้าค่าย สอวน. ค่ายที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566 ศูนย์ มจพ.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 13 ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย สอวน. คอมพิวเตอร์ ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ

MOU ลงนามความร่วมมือระหว่าง สกร. กับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครูณัฐพล บัวอุไร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 … บันทึกข้อตกลง MOU นี้ จะเปิดโอกาสให้ สกร. ได้รับการสนับสนุนทางด้านความรู้ และมีโอกาสเข้า ม.เกษตรศาสตร์ มากขึ้น โดยเป็น 1 ใน 7 โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คัดเลือกครับ

This Post Has 4 Comments

  1. อาจารย์เก่งมากครับ ชื่นชมจากใจจริงครับ ตอนนี้ผมทำงานในระบบราชการเหมือนกันครับ และก้อได้มีโอกาสได้สอนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นการสอนภาคสนาม (การฝึกปฏิบัติ) ต้องยอมรับครับว่า เด็กสมัยนี้ความรับผิดชอบมีค่อนข้างน้อย ก้อค่อนข้างลำบากใจในการที่จะประเมินเด็ก เพราะว่า ถึงแม้เราจะประเมินไปแล้วเด็กไม่ผ่าน อาจารย์ที่สถาบันก้อยังให้ผ่านอยู่ดี

    1. ปัญหาการศึกษาไทยมันคงแก้ที่ครูแบบเราคงไม่ได้หรอกครับ ผมเป็นข้าราชการครูที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายที่เบื้องบนสั่งลงมา บางทีปัญหาบางอย่างก็มาจากพวกนโยบายเหล่านี้นั่นแหละครับ

      แต่ยังไงครูก็ยังมีหน้าที่ที่ต้องสอนนักเรียนทั้งความรู้และคุณธรรมต่อไปครับ 🙂

  2. เก่งมากเลยค่ะ และยังมีเวลาพัฒนาการศึกษาอีกเยอะ พี่เหลือเวลาอีกนิดเดียวเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.