แบบบันทึกภาคสนาม (field note) – การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

แบบบันทึกภาคสนาม (field note) – การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งครู คศ.1 ดาวน์โหลด แบบบันทึกภาคสนาม (field note) – การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งครู คศ.2 ดาวน์โหลด แบบบันทึกภาคสนาม (field note) – การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งครู คศ.3 ดาวน์โหลด

รวมแบบฟอร์ม PA1-PA5

รวมแบบฟอร์ม PA1-PA5 (ไฟล์ word) คลิกเพื่อดาวน์โหลดครับ – PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน – PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง – PA3 แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง – PA4 แบบประเมินตำแหน่ง ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 – PA5 แบบประเมิน ด้านที่​ 3