อันนาฉีดวัคซีนเด็ก (pfizer) เข็มที่ 1

หลังจากที่ดูสถานการณ์เกี่ยว…