[c language #10] คำสั่ง For

คำสั่ง for เป็นคำสั่งที่สั่งให้โปรแกรมทำงานซ้ำตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยมีตัวอย่างการใช้งานดังนี้

for(ค่าเริ่มต้น; ประโยคเงื่อนไข; การเพิ่มค่าจากค่าเริ่มต้นไปยังค่าสิ้นสุด)

{

คำสั่ง;

}

ตัวอย่างโปรแกรมแสดงชื่อ-นามสกุลของตนเองจำนวน 10 ครั้ง

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

int main()

{

int i;

for(i=1; i<=10; i++)

{

printf(“Nattapon Buaurai\n”);

}

system(“pause”);

return 0;

}

ตัวอย่างโปรแกรมแสดงเลขคู่ตั้งแต่ 1 – 20

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

int main()

{

int i;

for(i=2; i<=20; i=i+2)

{

printf(“%d\n”,i);

}

system(“pause”);

return 0;

}

โจทย์ฝึกสมอง!!

รับเลขจำนวนเต็ม 1 จำนวนเข้าสู่โปรแกรม และแสดงชื่อตนเองตามจำนวนครั้งที่รับเข้า ดังตัวอย่างการแสดงผลต่อไปนี้

Input your number : 5

Nattapon buaurai

Nattapon buaurai

Nattapon buaurai

Nattapon buaurai

Nattapon buaurai

You may also like...

Leave a Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.