Active Learning @ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน

เป็นโอกาสดีอีกครั้งที่ได้ออกไปหาประสบการณ์และเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ร่วมกับการใช้เทคนิคการสอนแบบ GPAS 5 Steps และได้เรียนรู้จากวิทยากรที่ทรงคุณค่ามีความสามารถครับ ได้แก่ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ดร.ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์ และ ดร.มารุต ทรรศนากรกุล พร้อมด้วยคณะทำงานท่านอื่น ๆ ครับ สำหรับผมเองเป็นทีมที่ทางคณะทำงาน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาให้ไปช่วยงานและสังเกตการณ์อบรมด้าน Active Learning เพื่อนำไปใช้ในการอบรมภาคอีสานและภาคตะวันออกต่อไป และก็ได้พบเจอเพื่อนใหม่ทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น อ.แอม…

เอกสาร python มัธยม: ตอนที่ 1 รู้จักหุ่นยนต์เต่า

เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตอนที่ 1 รู้จักหุ่นยนต์เต่า