สอบ SKR Pretest’65 [ดูแลระบบ]

ปีนี้การสอบ SKR Pretest ของโรงเรียนยังคงรับสมัครเหมือนเดิม เป็นการสมัครผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์ที่พัฒนาไว้ครับ แต่ปัญหาใหม่ของปีนี้คือ การสอบก็ต้องออนไลน์ด้วย เป็นงานยากพอสมควรที่จะวางแผนให้การสอบราบรื่นไปได้ด้วยดี โดยสิ่งที่เราวางแผนไว้คือ ใช้ Google Classroom นี่ล่ะครับ ด้วยเด็กนักเรียน ป.4-6 ที่สมัครเข้ามาในระบบร่วม 1,800 คน แบ่งห้อง Google Classroom เป็นห้องละ 40 คน ได้ 45 ห้องสอบ…