Tagged: อบรม

0

อบรม IoT SmartFarm

การอบรมการนำ IoT ไปประยุกต์ใช้ใน Smart Farm จัดโดยมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นการอบรมที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้าอบรมฟรีครับ จัดการอบรมในระหว่างวันที่ 17-19 เม.ย. 2562 ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สิ่งที่ได้เรียนรู้ การเขียนรู้เกี่ยวกับระบบ IoT และบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์...

0

ไฟล์สำหรับการอบรม AppInventor

คุณครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์สำหรับการอบรม AppInventor โดยคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดด้านล่างนี้ครับ   ลิงค์อื่นๆ เว็บไซต์ในการสร้างแอพลิเคชัน – http://appinventor.mit.edu/ สอนการสร้างแอพลิเคชันอย่างง่าย – http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/tutorials? ดาวน์โหลด Emulator – Emulator โป...

วิทยากรอบรม Social Media ครูคณิตศาสตร์ จ.สระบุรี 1

วิทยากรอบรม Social Media ครูคณิตศาสตร์ จ.สระบุรี

 สำหรับการได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรการอบรมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูคณิตศาสตร์ จังหวัดสระบุรี ครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งที่ได้เชิญชวนและแนะนำให้ครูคณิตศาสตร์หันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ฟรีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนครับ และที่สำคัญผลจากการอบร...

แบบฟอร์มกรอกข้อมูล social media ครูคณิตศาสตร์ จ.สระบุรี 0

แบบฟอร์มกรอกข้อมูล social media ครูคณิตศาสตร์ จ.สระบุรี

ตรวจสอบรายชื่อผู้กรอกข้อมูลแล้ว คลิกที่นี่ครับ

[8-10 ส.ค. 55] วิทยากรอบรม social media ให้กับคณะครูโรงเรียนในฝัน 1

[8-10 ส.ค. 55] วิทยากรอบรม social media ให้กับคณะครูโรงเรียนในฝัน

เป็นงานประจำทุกปีของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ครับ ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จะทำการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาส่งเสริมทักษะของนักเรียน ทั้งในด้านการประกอบอาชีพ และการสร้างผลิตภัณฑ์ ซึ่งในปีนี้ผมก็ได้รับมอบหมายจากห...

อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณครู 0

อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณครู

ไปอยู่ค่ายธรรมะเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามา 3 วันครับ ตั้งแต่วันที่ 26-28 เมษายน ที่ผ่านมา โดยโครงการนี้เป็นโครงการของครุสภาร่วมกับวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้จัดทำขึ้น โดยมีครูเข้าร่วมโครงการประมาณ 150 คนครับ วัตถุประสงค์ของโครงการก็คือพัฒนาผู้ป...

การประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 2

การประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10

ได้มีโอกาสเข้าร่วมการนำเสนอผลงานให้กับสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) ครับ โดยเป็นการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media ในงานการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 ในวันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ. 2554 ที่โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรีครับ มาร่วมงานนี้ได้อย่...

รายงาน: การอบรมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ วันที่ 5 0

รายงาน: การอบรมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ วันที่ 5

ในที่สุดก็ถึงวันสุดท้า่ย…ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ ที่จัดโดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำหรับในวันนี้ไม่มีการอบรม การใช้ความรู้ต่างๆ โดยวิทยากร แต่วันนี้จะเป็นวันที่ครูแต่ละกลุ่มได้นำผลงานของกลุ่มตนเองมานำเสนอหน้า เวที ซึ่งเป็นผลงานที่ครูทุกคนได้...