iPad เครื่องเดียวก็สอนได้ โดยบันทึกหน้าจอเก็บไว้แชร์ภายหลังและสอนออนไลน์ผ่าน Zoom และ Meet

คลิปนี้แนะนำการสอนด้วย iPad ครับ ซึ่งมีวิธีการที่ผมแนะนำอยู่ 3 วิธีการหลักๆ สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมครับ ได้แก่ 1. บันทึกหน้าจอการสอนเก็บไว้ก่อน ตัดต่อเสร็จ หรือตรวจสอบแล้วค่อยแชร์ 2. สอนออนไลน์ผ่าน Zoom 3. สอนออนไลน์ผ่าน Meet ขอกำลังใจด้วยการกดติดตามช่องครูโจ๊กด้วยนะครับ 

การบันทึกหน้าจอ iPad/iPhone เพื่อใช้สอนออนไลน์หรือบันทึกเป็นวีดีโอ

สำหรับคุณครูหรือผู้ที่ต้องการบันทึกหน้าจอ iPad/iPhone สำหรับใช้ในการบรรยายหรือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย iPad/iPhone สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นและเริ่มบันทึกวีดีโอได้ตามวิธีการต่อไปนี้ครับ