Category: ประชุม สัมมนา อบรม

0

การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอเค้าโครงโครงงานของ นร. พสวท.

วันนี้ได้รับเกียรติจาก สสวท. ให้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอเค้าโครงโครงงานนักเรียนทุน พสวท. ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ซึ่งหนึ่งในนี้ก็มีนักเรียนที่ผมเป็นที่ปรึกษาอยู่ด้วยครับ แต่สำหรับผมแล้วการได้มาฟังนักเรียนนำเสนอโครงงานทุกๆ โครงงาน ทำให้รู้ได้ว่านักเรียนที่ได้รับทุนเหล่านี้เก่งจริงๆ และเป็นอ...

0

การอบรมครูแกนนำวิทยาการคำนวณ (Data Science)

การอบรมครูผู้นำวิวทยาการคำนวณที่สอนในสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน พ.ศ.​2562 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพฯ ครับ หนังสือเชิญเข้าอบรม Download the PDF file .

0

การอบรมครูศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์

การอบรมครูผู้สอน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ ปีนี้ สพฐ. และ สพค.​ที่ดูแลการอบรมคูปองครู ได้กำหนดให้หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ครูที่เข้ารับการอบรมจะได้นับเป็นชั่วโมงการอบรมคูปองครูด้วยนะครับ ก็ถือได้ว่าคุ...

0

ค่ายฤดูร้อน นักเรียนทุน พสวท.

ปีนี้ สสวท. ได้จัดค่ายฤดูร้อนให้กับนักเรียนทุน พสวท. ทั้งระดับชั้น ม.4 – ม.6 ครับ โดยจัดค่าย ณ จังหวัดพังงา เขาหลัก ระหว่างวันที่ 20-26 เมษายน 2562 สำหรับตัวผมเองก็ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยในส่วนของการจัดค่ายเสริมประสบการณ์การเป็นครูพี่เลี้ยงให้กับคุณครูแต่ละโรงเรียนที่มาดูแลนักเรียน ร่วมกับทีมงา...

0

การอบรม AI for Education

สรุปและรายงานผลการอบรม AI for Education เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2562 ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ สพฐ. ครับ สิ่งที่ได้เรียนรู้ ความหมายและลักษณะของปัญญาประดิษฐ์ การสร้างปัญญาประดิษฐ์ด้วยเครื่องมือออนไลน์ machinelearningforkids.co.uk Machine Learning การใช้ machinelearningforkids.co.uk ในส่วนของ ...

0

อบรม IoT SmartFarm

การอบรมการนำ IoT ไปประยุกต์ใช้ใน Smart Farm จัดโดยมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นการอบรมที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้าอบรมฟรีครับ จัดการอบรมในระหว่างวันที่ 17-19 เม.ย. 2562 ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สิ่งที่ได้เรียนรู้ การเขียนรู้เกี่ยวกับระบบ IoT และบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์...

0

นำเสนอผลการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 4 ปี

ได้รับเกียรติให้มานำเสนอผลงานการดำเนินการของกระทรวงศีกษาธิการในรอบ 4 ปี ในส่วนของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) ครับ ซึ่งผมได้นำเสนอในส่วนของการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย Unplugged Programming และเครื่องมืออื่นๆ ที่จะช่วยในการเรียนรู้ด้านกระบวนการคิดเชิงคำนวณ (วิทยาการคำนวณ) และ Applicati...

0

ประชุมปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ DLTV โรงเรียนวังไกลกังวล

การประชุมปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนวังไกลกังวล ในโอกาสนี้ได้ผมได้มีโอกาสเข้ามาช่วยปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนและสื่อของระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ (วิทยาการคำนวณ และออกแบบเทคโนโลยี) ที่สำคัญได้พบและ...

0

การเข้าร่วมโครงการ Google Coding Teacher Leader

ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ Google Coding Teacher Leader ที่สำนักใหญ่ Google ประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2561 ครับ เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาที่ Office Google นี้ ก็ตื่นเต้นพอสมควร บรรยากาศภายในต้องบอกว่าน่าอยู่น่าทำงานจริงๆ แต่ครั้งนี้จะขอพูดถึงโครงการและกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้ครับ กิจกรรม...

0

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13

เป็นโอกาสที่ดีครั้งหนึ่งและครั้งแรกในชีวิตที่ได้เข้าร่วมการเป็นผู้สังเกตุการณ์ การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และมหาวิทยาลัยมหิดลครับ ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งก็เป็นครั้งแรกอีกเช่นเดียวกันที่ได้ไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่...