Category: ประชุม สัมมนา อบรม

0

อบรม IoT SmartFarm

การอบรมการนำ IoT ไปประยุกต์ใช้ใน Smart Farm จัดโดยมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นการอบรมที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้าอบรมฟรีครับ จัดการอบรมในระหว่างวันที่ 17-19 เม.ย. 2562 ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สิ่งที่ได้เรียนรู้ การเขียนรู้เกี่ยวกับระบบ IoT และบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์...

0

นำเสนอผลการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 4 ปี

ได้รับเกียรติให้มานำเสนอผลงานการดำเนินการของกระทรวงศีกษาธิการในรอบ 4 ปี ในส่วนของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) ครับ ซึ่งผมได้นำเสนอในส่วนของการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย Unplugged Programming และเครื่องมืออื่นๆ ที่จะช่วยในการเรียนรู้ด้านกระบวนการคิดเชิงคำนวณ (วิทยาการคำนวณ) และ Applicati...

0

ประชุมปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ DLTV โรงเรียนวังไกลกังวล

การประชุมปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนวังไกลกังวล ในโอกาสนี้ได้ผมได้มีโอกาสเข้ามาช่วยปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนและสื่อของระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ (วิทยาการคำนวณ และออกแบบเทคโนโลยี) ที่สำคัญได้พบและ...

0

การเข้าร่วมโครงการ Google Coding Teacher Leader

ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ Google Coding Teacher Leader ที่สำนักใหญ่ Google ประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2561 ครับ เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาที่ Office Google นี้ ก็ตื่นเต้นพอสมควร บรรยากาศภายในต้องบอกว่าน่าอยู่น่าทำงานจริงๆ แต่ครั้งนี้จะขอพูดถึงโครงการและกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้ครับ กิจกรรม...

0

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13

เป็นโอกาสที่ดีครั้งหนึ่งและครั้งแรกในชีวิตที่ได้เข้าร่วมการเป็นผู้สังเกตุการณ์ การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และมหาวิทยาลัยมหิดลครับ ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งก็เป็นครั้งแรกอีกเช่นเดียวกันที่ได้ไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่...

0

หุ่นยนต์เดินตามเส้นขั้นเทพ

ต้องบอกก่อนว่าผมสอนเขียนโปรแกรมและก็สอนเขียนควบคุมหุ่นยนต์ด้วย โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ที่เด็กๆ ทำได้เป็นโปรแกรมแรกๆ ก็คือหุ่นยนต์เดินตามเส้นครับ ใช้เซ็นเซอร์ 2 ตัว คล่อมเส้น แล้วก็เช็คเงื่อนไขง่ายๆ ว่าถ้าเซ็นเซอร์ด้านใดเจอเส้นก็ให้เลี้ยวไปทางนั้น มันก็เป็นเรื่องไม่ยากและก็มองว่าหุ่นยนต์เดินตามเส้นเป็น...

0

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4

ได้มีโอกาสเข้ารว่มการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพฯ ครับ ซึ่งก็ได้ความรู้ ทักษะ และเทคนิควิธีการต่างๆ มามากมาย ขอนำเสนอเป็นรายงานเอกสารดังต่อไปนี้นะครับ...

0

ทีมงานและวิทยากรการอบรม Video Training

เมื่อวันที่ 3-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ทางสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเทคนิคการฝึกอบรมด้วย Video Training ระดับสูง ณ เดอะล็อฟท์ รีสอร์ท วงศ์สว่าง กทม. โดยมีคณะครูหลายๆ ท่านไปช่วยจัดกิจกรรมและเป็นคณะกรรมการดำเนินงานครับ

0

การประชุมวิจัยโครงการสร้างและประกวดสื่อด้วย Authoring Tools

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อศึกษาวิจัยสภาพและแนวทางในการพัฒนา Authoring Tools ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาแอพลิเคชันประเภทสื่อการสอน สำหรับให้ครูไปใช้ในการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อสอนนักเรียน การประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน พ.ศ. ...