Category: ประชุม สัมมนา อบรม

0

หุ่นยนต์เดินตามเส้นขั้นเทพ

ต้องบอกก่อนว่าผมสอนเขียนโปรแกรมและก็สอนเขียนควบคุมหุ่นยนต์ด้วย โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ที่เด็กๆ ทำได้เป็นโปรแกรมแรกๆ ก็คือหุ่นยนต์เดินตามเส้นครับ ใช้เซ็นเซอร์ 2 ตัว คล่อมเส้น แล้วก็เช็คเงื่อนไขง่ายๆ ว่าถ้าเซ็นเซอร์ด้านใดเจอเส้นก็ให้เลี้ยวไปทางนั้น มันก็เป็นเรื่องไม่ยากและก็มองว่าหุ่นยนต์เดินตามเส้นเป็น...

0

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4

ได้มีโอกาสเข้ารว่มการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพฯ ครับ ซึ่งก็ได้ความรู้ ทักษะ และเทคนิควิธีการต่างๆ มามากมาย ขอนำเสนอเป็นรายงานเอกสารดังต่อไปนี้นะครับ...

0

ทีมงานและวิทยากรการอบรม Video Training

เมื่อวันที่ 3-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ทางสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเทคนิคการฝึกอบรมด้วย Video Training ระดับสูง ณ เดอะล็อฟท์ รีสอร์ท วงศ์สว่าง กทม. โดยมีคณะครูหลายๆ ท่านไปช่วยจัดกิจกรรมและเป็นคณะกรรมการดำเนินงานครับ

0

การประชุมวิจัยโครงการสร้างและประกวดสื่อด้วย Authoring Tools

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อศึกษาวิจัยสภาพและแนวทางในการพัฒนา Authoring Tools ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาแอพลิเคชันประเภทสื่อการสอน สำหรับให้ครูไปใช้ในการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อสอนนักเรียน การประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน พ.ศ. ...

0

กิจกรรมวันครู 2559

วันนี้ได้ไปร่วมงานวันครู ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนปทุมวิไลกับคณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และครูโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดปทุมธานีครับ

0

ประชุมครูดี-ครูเก่ง จังหวัดปทุมธานี

หลังจากได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดี-ครูเก่ง กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ของจังหวัดปทุมธานี วันนี้ก็ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศและถอดประสบการณ์ครูดี ครูเก่ง ณ โรงเรียนปทุมวิไล เพื่อวางแผนในการพัฒนาและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูในจังหวัดต่อไป

0

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาฯ โรงเรียน

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม) ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนากมร ปทุมธานี โดยมีคณะผู้บริหาร ประธาน กกฐ. นายกสมาคมผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมสัมมนา ณ โรงเรียนสอนว่ายน้ำและดำน้ำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ระหว...

วิทยากรอบรม Social Media ครูคณิตศาสตร์ จ.สระบุรี 1

วิทยากรอบรม Social Media ครูคณิตศาสตร์ จ.สระบุรี

 สำหรับการได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรการอบรมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูคณิตศาสตร์ จังหวัดสระบุรี ครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งที่ได้เชิญชวนและแนะนำให้ครูคณิตศาสตร์หันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ฟรีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนครับ และที่สำคัญผลจากการอบร...

[8-10 ส.ค. 55] วิทยากรอบรม social media ให้กับคณะครูโรงเรียนในฝัน 1

[8-10 ส.ค. 55] วิทยากรอบรม social media ให้กับคณะครูโรงเรียนในฝัน

เป็นงานประจำทุกปีของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ครับ ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จะทำการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาส่งเสริมทักษะของนักเรียน ทั้งในด้านการประกอบอาชีพ และการสร้างผลิตภัณฑ์ ซึ่งในปีนี้ผมก็ได้รับมอบหมายจากห...

แบบสอบถามความพึงพอใจ 0

แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าอบรมโครงการโรงเรียนในฝัน ปี 2555 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา สามารถคลิกเพื่อตอบแบบสอบถามได้จากรูปด้านล่างนี้ครับ

อบรม Social Media ณ สพป.กาญจบุรี เขต 4 0

อบรม Social Media ณ สพป.กาญจบุรี เขต 4

เป็นสิ่งดีๆ ในชีวิตอีกครั้งหนึ่งที่ได้เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีให้กับคุณครู ในการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับคุณครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจบุรี เขต 4 ซึ่งผมได้รับโอกาสจากท่านศึกษานิเทศก์สิรภัทร เกิดผล ซึ่งเป็น ศน. ที่ใจดีมากสำหรับผมครับ ดูแลทั้งที่พัก อาหาร...