Micro:bit Lab3: Extension iBit และการเคลื่อนที่เบื้องต้น

หลังจากที่นักเรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งบน Micro:bit เบื้องต้นได้แล้ว ในครั้งนี้เราจะมาเขียนคำสั่งควบคุมและสั่งงานให้เจ้าหุ่นยนต์ที่มีสมองกลเป็น Micro:bit ได้เคลื่อนที่อย่างง่ายกันครับ โดยการเคลื่อนที่อย่างง่าย เช่น การเคลื่อนที่ไปและกลับได้ หรือการเคลื่อนที่เป็นเส้นทางที่กำหนดได้ครับ

รวมข้อสอบ Python สำหรับ Coding Core Trainer ทั้งรุ่น 1 และรุ่น 2

รวมโจทย์ปัญหา Python สำหรับผู้เข้ารับการอบรม Coding Core Trainer ทั้ง 2 รุ่นครับ … โจทย์แต่ละข้อสามารถใช้ความรู้พื้นฐาน sequence, selection และ loop หาคำตอบได้นะครับ … ค.ศ. พาเพลิน https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/etolb2x69l/ นาฬิกา…ฮาจังเลย https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/w1yyqf3vb0/ ภาษีทุกบาท…เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/16e6f62zcq/ น้ำท่วมยังดีกว่าฝนแล้ง https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/07znbsavib/ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ…

Arduino Lab4: Switch การทำงานเกี่ยวกับสวิตซ์

การทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายๆ ประเภทมักจะมีการใช้งานเกี่ยวกับสวิตซ์ (Switch) วันนี้เราจะมารู้จักสวิตซ์ 2 ประเภทครับ คือ สวิตซ์แบบเลื่อน (Slide Switch) กับสวิตซ์แบบกดติดปล่อยดับ (Push Switch) ครับ โดยเครื่องมือที่ใช้ทดลองของเราก็ยังคงเหมือนเดิมคือ www.tinkercad.com ครับผม

Arduino Lab3: Resistor and Variable Resistor

แลปปฏิบัติการครั้งนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวต้านทาน การคำนวณค่าตัวต้านทานโดยดูจากสีต่างๆ ที่ปรากฎบนตัวต้านทานครับ รวมไปถึงการคำนวณค่าตัวต้านทานเพื่อเลือกใช้ตัวต้านทานในการต่อวงจรต่าๆ ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้นักเรียนจะได้ใช้ตัวต้านทางปรับค่าได้ หรือ Variable Resistor ในการนำมาประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาหรือต่อวงจรประเภทต่างๆ ครับ เช่น การควบคุมความเร็วของวงจรไฟวิ่งครับ ดาวน์โหลดเอกสารการสอนที่นี่

Micro:bit Lab2: Extension NeoPixel

วันนี้เรามาลองติดตั้ง Extension เสริมเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับเจ้า Microbit ครับ ด้วยการติดตั้ง Neopixel ซึ่งเป็น extension จัดการเกี่ยวกับหลอดไฟ LED ที่ต่อกันเป็นแผงวงจรหรือเป็นสาย ลองทำตามนี้ได้เลยครับ

Micro:bit Lab1: ทำความรู้จักกับ Micro:bit และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

วันนี้เรามาทดลองเล่น Microbit อุปกรณ์สมองกลฝังตัวหรือ Microcontroller อีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันครับ ต้นกำเนิดก็มาจาก BBC ประเทศอังกฤษ ซึ่งประเทศไทยก็นำเข้ามาเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเรามีหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณ และเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เด็กสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ได้ง่ายๆ ครับ

Arduino Lab2: หลอดไฟ LED และการแสดงไฟอัตโนมัติด้วย Arduino

หลังจากใน Lab1 แนะนำการใช้ Tinkercad.com ในการต่อวงจรและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นไปแล้ว ครั้งนี้ใน Lab2 เราจะมาเริ่มรู้จักกับเจ้า Arduino กันครับ และทดลองต่อวงจรไฟ LED อย่างง่ายๆ กันดังนี้เลย

Arduino Lab1: เรียนรู้วงจรไฟฟ้าและ Arduino ด้วย Tinkercad.com

เทคโนโลยีต่างๆ รอบตัวเราในทุกวันนี้ควบคุมและมีการทำงานแบบอัตโนมัติ โดยมีหัวใจสำคัญก็คือไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมและราคาไม่แพง สามารถหาซื้อมาฝึกหรือเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและการเขียนโปรแกรมควบคุมอย่างง่ายๆ ได้ก็คือ Arduino ครับ แต่ก่อนที่เราจะไปจับของจริง เราสามารถฝึกและเรียนรู้การต่อวงจร การเขียนคำสั่งผ่าน Simulator ได้จากเว็บไซต์ www.tinkercad.com ดังนี้เลย