[PPT] คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

PowerPoint เรื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนะครับ มีหัวข้อย่อย 4 หัวข้อ ได้แก่ ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต, การสืบค้นข้อมูล, สื่อสังคมออนไลน์ และ พรบ.คอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาได้ครับ [PPT] คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต View more presentations from Nattapon ขอบคุณ

Read more

เหตุผลที่นักคอมพิวเตอร์ต้องรู้คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์สำคัญสำหรับนักคอมพิวเตอร์หรือ programmer มากแค่ไหน? สำหรับผมนั้น ผมคิดว่าสำคัญมากครับ เพราะคณิตศาสตร์จะช่วยให้กระบวนการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์รวดเร็วและมี คุณภาพมากยิ่งกว่าการไม่รู้คณิตศาสตร์ ผมจะขอยกตัวอย่างง่ายๆ สำหรับการแก้ปัญหาสมการ Ax2 + Bx + C = 0 ดังตัวอย่างด้านล่างนี้ สำหรับคนที่ไม่รู้คณิตศาสตร์ อาจจะแก้ปัญหาโดยใช้วิธีนี้ สำหรับ

Read more