Tagged: วิทยากร

0

แชร์เอกสารแนวทางการจัดหลักสูตรและการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา

แชร์เอกสารสำหรับวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาครับ https://drive.google.com/drive/folders/1ibBesc39vLfXKnIj_l0eG9Eg5Lx_ApHH?usp=sharing Presentation ก็อยู่ในนี้แล้ว แต่ content ไม่ค่อยมีนะครับ ใส่ไว้แต่รูปภาพประกอบการบรรยาย ถ้าจะดู content ก็ตามเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ใส่ไว้ในไดฟว์ครับ คุณครูจะเอาไป...

0

การอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สพฐ. (ภาคใต้)

ได้รับเกียรติจาก สพฐ. และ สสวท. อีกครั้งในการเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 และคณิตศาสตร์ ตามแนวทางโปรแกรมเสริม พสวท. สำหรับครูผู้สอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครับ

ในรอบนี้จัดขึ้นที่ภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ให้กับเราในการอบรมครู ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

0

วิทยากร: วิทยาการคำนวณ รร.อนุบาลกระสัง จ.บุรีรัมย์

เป็นโอกาสที่ดีมากๆ ที่ได้รับการเชิญชวนจากพี่นิ ครูที่เคยรู้จักและร่วมกิจกรรม Social Media ของ สทร.​กันเมื่อหลายปีก่อน พี่นิได้เชิญให้ไปบรรยายและจัดกิจกรรม แนะนำการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ให้กับคุณครูโรงเรียนอนุบาลกระสัง และโรงเรียนใกล้เคียงที่สนใจ ของจังหวัดบุรีรัมย์ครับ จากที่ผ่านเวลาการ...

0

วิทยากรจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้วยวันที่ 9-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ได้รับเกียรติจากโรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” ให้ไปเป็นวิทยากรการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก การ SWOT การวาดกราฟ การคิดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตลอดจนถึงการก...

0

ทีมงานและวิทยากรการอบรม Video Training

เมื่อวันที่ 3-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ทางสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเทคนิคการฝึกอบรมด้วย Video Training ระดับสูง ณ เดอะล็อฟท์ รีสอร์ท วงศ์สว่าง กทม. โดยมีคณะครูหลายๆ ท่านไปช่วยจัดกิจกรรมและเป็นคณะกรรมการดำเนินงานครับ

1

อบรมการบูรณาการการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน

การอบรมบูรณาการการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ของ สพม.4 จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี งานนี้ได้รับมอบหมายให้บรรยายและ Workshop การสร้างแอพลิเคชันด้วย MIT AppInventor ครับ ซึ่งทั้งคุณครูปทุมธานี และสระบุรีก็ตั้งใจและสร้างแอพลิเคชันของตนเองมานำเสนอกันอย่างน่าสนใจเลยทีเดียว สำหรับการอบรมคุณครูครั้งนี้จ...

0

ไฟล์สำหรับการอบรม AppInventor

คุณครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์สำหรับการอบรม AppInventor โดยคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดด้านล่างนี้ครับ   ลิงค์อื่นๆ เว็บไซต์ในการสร้างแอพลิเคชัน – http://appinventor.mit.edu/ สอนการสร้างแอพลิเคชันอย่างง่าย – http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/tutorials? ดาวน์โหลด Emulator – Emulator โป...

วิทยากรอบรม Social Media ครูคณิตศาสตร์ จ.สระบุรี 1

วิทยากรอบรม Social Media ครูคณิตศาสตร์ จ.สระบุรี

 สำหรับการได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรการอบรมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูคณิตศาสตร์ จังหวัดสระบุรี ครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งที่ได้เชิญชวนและแนะนำให้ครูคณิตศาสตร์หันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ฟรีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนครับ และที่สำคัญผลจากการอบร...

อบรม Social Media ณ สพป.กาญจบุรี เขต 4 0

อบรม Social Media ณ สพป.กาญจบุรี เขต 4

เป็นสิ่งดีๆ ในชีวิตอีกครั้งหนึ่งที่ได้เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีให้กับคุณครู ในการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับคุณครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจบุรี เขต 4 ซึ่งผมได้รับโอกาสจากท่านศึกษานิเทศก์สิรภัทร เกิดผล ซึ่งเป็น ศน. ที่ใจดีมากสำหรับผมครับ ดูแลทั้งที่พัก อาหาร...

วิทยากร : โครงการพัฒนาครูการงานฯ โรงเรียนในฝัน ปี 2554 0

วิทยากร : โครงการพัฒนาครูการงานฯ โรงเรียนในฝัน ปี 2554

เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้ทำงานเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา โรงเรียนต้นสังกัด ซึ่งปีที่แล้วก็ได้เป็นวิทยากรในการอบรมครูโรงเรียนในฝัน รุ่น 1,2 และ 3 เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บประเภท e-commerce พอมาปีนี้ก็ได้ทำงานช่วยโรงเรียนอีก แต่โปรแกรมต่างไปจากเดิมครับ ปีนี้มี 2 เรื่อง คือ โครง...