Quizizz : สร้างสื่อการสอนแบบ Active Learning ด้วย Quizizz

สวัสดีครับ สำหรับคลิปนี้เป็นการแนะนำการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Quizizz.com เพื่อให้ห้องเรียนของเราเป็นห้องเรียนแบบ Active Learning ครับ สื่อที่สร้างสามารถกำหนดเป็น Homework ให้นักเรียนทำตามเวลาที่สะดวก หรือจะจำมาใช้ในห้องเรียนให้นักเรียนเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันก็ได้ครับ

[ตัวอย่าง] การเขียนข้อตกลง วPA ชำนาญการพิเศษสู่เชี่ยวชาญ

[ตัวอย่าง] การเขียนข้อตกลง …

บทเรียน Scratch : สร้างบทสนทนา/เล่านิทาน (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด)

คลิปนี้แนะนำการฝึกทักษะการค…

อันนาเรียนออนไลน์ผ่านแอปฯ Khan Academy for Kids (Khan Kids)

วันนี้พ่อโจ๊กชวนน้องอันนาเร…

ทำสื่อการสอนออนไลน์ Google Site กับ Google Classroom จะเลือกอะไรดี?

หลายคนที่จะทำสื่อการสอนออนไ…

การสร้างลิงค์จาก Google Classroom ให้เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาบน Google Site หรือสื่ออื่น ๆ

คลิปนี้แนะนำการสร้างลิงค์จา…

การสร้างลิงค์จาก Google Site ให้สามารถเชื่อมโยงไปยัง Google Classroom

คลิปนี้แนะนำการสร้างลิงค์จา…

Google Classroom มุมมองนักเรียน การส่งงาน ครูตรวจงาน และการใช้ Meet เพื่อสอนออนไลน์

คลืปนี้แนะนำการใช้งาน Googl…

เริ่มต้นสร้าง Google Classroom

เริ่มต้นสร้างห้องเรียนออนไล…

การแชร์หน้าจอ iPad ไปแสดงบนคอมพิวเตอร์โดยไม่ใช้สาย ได้ทั้ง Window และ MacOS

แนะนำการแชร์หน้าจอ iPad ไปแ…