การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010

ครูได้เขียนอธิบายวิธีการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ให้นักเรียนทำตามขั้นตอนตามเอกสารนี้ครับ การติดตั้งโปรแกรม Microsoft visual studio 2010 from Nattapon