Tagged: homework

งาน wordpress สำหรับนักเรียน ม.4/2 0

งาน wordpress สำหรับนักเรียน ม.4/2

ตามที่ครูเคยบอกเกี่ยวกับการเขียน blog ของ wordpress ที่นักเรียนได้ทำการสมัครไปแล้วนะครับ งานนี้ครูมีคะแนนให้ 20 คะแนน โดยมีข้อกำหนดดังนี้ 1. ให้นักเรียนเขียน blog สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียน โดยเขียนสรุปเป็น 4 เรื่อง ต่อไปนี้ ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล สื่อสังคมออนไลน์ คุณธรรม จริ...

ครั้งที่ 4 เขียนบทความใหม่ 3

ครั้งที่ 4 เขียนบทความใหม่

ภาระงานครั้งที่ 4 นี้ ครูต้องการให้นักเรียนสามารถเขียนบทความลงในเว็บบล็อกของตนเองได้ครับ โดยให้เขียนบทความลงในเว็บ wordpress ของนักเรียนเอง โดยมีข้อกำหนดดังนี้ครับ ให้นักเรียนนำวีดีโอจาก youtube มาแปะไว้บนเว็บนักเรียน โดยเป็นวีดีโออะไรก็ได้ที่นักเรียนสนใจ (วิธีการทำครูทำไว้ให้แล้วครับ คลิกที่นี่เลย)...

งานครั้งที่ 3 : URL ของ WordPress 1

งานครั้งที่ 3 : URL ของ WordPress

งานครั้งที่ 3 นี้ให้นักเรียนทุกคนทำการสมัครสมาชิก blog โดยทำการสมัครตามเอกสารอธิบายวิธีการสมัคร ตามลิงค์นี้ การสมัคร wordpress เมื่อทำการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนำ url เว็บไซต์ของนักเรียนมากรอกในแบบฟอร์มที่ครูกำหนดไว้ด้านล่างนี้ครับ (5 คะแนน) Loading…

งานครั้งที่ 2 : แบบสำรวจ Social Media 4

งานครั้งที่ 2 : แบบสำรวจ Social Media

ภาระงานครั้งที่ 2 นี้ ให้นักเรียนทุกคนทำการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ต่อไปนี้ E-mail เป็น e-mail ของที่ใดก็ได้ ได้ทั้ง hotmail, gmail หรือ yahoo ครับ www.facebook.com ให้นักเรียนสมัครสมาชิกแล้วทำการเปลี่ยน url เป็นชื่อของนักเรียน เช่น www.facebook.com/nattapon www.twitter.com เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ...

ภาระงาน/การบ้าน ม.4 ปีการศึกษา 2553 19

ภาระงาน/การบ้าน ม.4 ปีการศึกษา 2553

ส่วนนี้คือหน้าที่ใช้ในการแจ้งภาระงานและการบ้านสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 นี้นะครับ นักเรียนสามารถติดตาม ตรวจสอบภาระงานและการบ้านที่ครูสั่งได้จากที่นี่ครับ ครั้งที่ 1 : รู้มั๊ย-facebook-และ-twitter-คืออะไร (ปิดการรับส่งงาน) ครั้งที่ 2 : สมัครสมาชิก e-mail, facebook และ t...