แข่งขันหุ่นยนต์ First Lego League 2016

การแข่งขันหุ่นยนต์ First Lego League 2016  ในระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็นการลงสนามแข่งขันหุ่นยนต์ Lego แบบจริงๆจังๆ หลังจากได้อุปกรณ์และซุ่มซ้อมมาซักพักหนึ่งครับ เด็กๆทุกคนที่มาร่วมแข่งขันมีความตั้งใจดีมาก และรายการนี้ First Lego L...