Tagged: ebook

0

สร้าง Online E-book ด้วย AnyFlip

หากเรามีเอกสารประเภท Document หรือ Word เยอะ ๆ เช่น เอกสารประกอบการสอน ใบความรู้ ใบกิจกรรม ต่าง ๆ สามารถนำมาแปลงเป็น PDF แล้วสร้างเป็น Online E-book เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถนำมาเป็นผลงานทางวิชาการได้ด้วยครับ   สร้าง E-Book ได้ที่นี่เลย https://anyflip.com ตัวอย่างครับ htt...