การดาวน์โหลดและติดตั้ง Dev-C++

สำหรับ Dev-C++ เป็นโปรแกรมประเภท Editor สำหรับใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาซีหรือซีพลัสพลัส (C++) ครับ มีวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งง่ายๆ ดังนี้ครับ 1. ดาวน์โหลดได้โดยคลิก ที่นี่ 2. คลิกลิงค์ดังรูปด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม           3.

Read more