dev-c

การดาวน์โหลดและติดตั้ง Dev-C++

June 3, 2012 // 57 Comments

สำหรับ Dev-C++ เป็นโปรแกรมประเภท Editor สำหรับใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาซีหรือซีพลัสพลัส (C++) ครับ มีวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งง่ายๆ ดังนี้ครับ 1. ดาวน์โหลดได้โดยคลิก ที่นี่ 2. คลิกลิงค์ดังรูปด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม           3. ดับเบิ้ลคลิกไอคอนโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมาเพิ่มติดตั้ง จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างเพิ่มบอกว่าหากคุณได้ติดตั้งโปรแกรมนี้ไว้แล้ว กรุณาอย่าติดตั้งอีก ซึ่งหากเรายังไม่เคยติดตั้งก็คลิกปุ่ม OK ได้เลยครับ               4. เลือกภาษาแล้วกดปุ่ม OK