Tagged: โอลิมปิกวิชาการ

0

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ สอวน.คอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าค่าย 1

วันนี้ (20/8/62) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ท่าน ผอ.วรพันธ์ แก้วอุดม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ร่วมเป็นประธานและเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ ค่ายที่ 1 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปีนี้ รร....

0

การอบรมครูศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์

การอบรมครูผู้สอน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ ปีนี้ สพฐ. และ สพค.​ที่ดูแลการอบรมคูปองครู ได้กำหนดให้หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ครูที่เข้ารับการอบรมจะได้นับเป็นชั่วโมงการอบรมคูปองครูด้วยนะครับ ก็ถือได้ว่าคุ...

0

นักเรียนที่ผ่านการเข้าค่าย สอวน.คอมพิวเตอร์ ค่าย 1 และมีสิทธิ์เข้าค่าย 2

ผลงานที่ภาคภูมิใจอย่างนึงคือคือการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสนใจพิเศษให้มีเวทีในการแสดงความสามารถของตนเอง และเป็นความคาดหวังของครูคอมพิวเตอร์อย่างผมก็คือการที่ได้สอนวิชาคอมพิวเตอร์แล้วมีนักเรียนผ่านเข้าสู่เวทีโอลิมปิกวิชาการ สำหรับปีนี้มีนักเรียนมีสิทธิ์เข้าค่าย 1 จำนวน 8 คน โดยไปเข้าค่ายจริงเมื่อเดื...

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 0

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

เนื่องจากปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2554 ซึ่งมี สสวท. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับ และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กไทยของเราจะสร้างชื่อเสียง กวาดเหรียญทองมาให้ประเทศไทยเยอะๆ นะครับ ดังนั้นผมก็เลยอยากเชิญชวนให้คุณครูและผู้สนใจทุกท่านช...