เอกสาร python มัธยม: ตอนที่ 3 เต่าสร้างโลก

เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิ…

เอกสาร python มัธยม: ตอนที่ 2 โปรแกรมย่อยของหุ่นยนต์เต่า

เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิ…

จริยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

จริยธรรม หมายถึง หลักศีลธรร…

เครือข่ายสังคมออนไลน์

เครือข่ายสังคมออนไลน์ เครือ…

การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นในปี ค….

ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต

ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตถือ…

[PPT] คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

PowerPoint เรื่องคอมพิวเตอร…