เริ่ม(เล่นหุ้น)ลงทุนในหุ้นอย่างไรดี

ปัจจุบันมีผู้สนใจในการลงทุนในหุ้นมากขึ้น บทความนี้และบทความต่อๆไป ผมตั้งใจจะเขียนวิธีการและแนวทางในการลงทุนในหุ้น ตามประสบการณ์ที่ตนเองมีมาครับ อย่างน้อยก็เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาลงทุนหรือมือใหม่มีความรู้ และลงทุนในหุ้นให้เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรืออย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องขาดทุนน้อยท...