Tagged: เล่นหุ้นออนไลน์

0

เริ่ม(เล่นหุ้น)ลงทุนในหุ้นอย่างไรดี

ปัจจุบันมีผู้สนใจในการลงทุนในหุ้นมากขึ้น บทความนี้และบทความต่อๆไป ผมตั้งใจจะเขียนวิธีการและแนวทางในการลงทุนในหุ้น ตามประสบการณ์ที่ตนเองมีมาครับ อย่างน้อยก็เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาลงทุนหรือมือใหม่มีความรู้ และลงทุนในหุ้นให้เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรืออย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องขาดทุนน้อยท...

1

Book Review : เล่นหุ้นออนไลน์ไม่ยาก

หนังสือที่จะแนะนำวันนี้เป็นหนังสือสอนเล่นหุ้นครับ เป็นการเล่นหุ้นออนไลน์ ที่ผมสนใจหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพราะว่าอยากเล่นหุ้นแต่ประการใด แต่เพียงอยากรู้ว่าไอ้ตัวหนังสือสีแดง สีเขียว สีส้ม ที่มันวิ่งผ่านหน้าจอทีวีมันหมายถึงอะไร และเราจะแปลความหมายมันว่าอย่างไรบ้าง ซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่ดี ที...